”Enoks bok” den viktiga men borttagna boken ur Bibeln – av Katolska Kyrkan på 400 talet. Boken förklarar både vad den sk. ”Klimatkrisen” och människans ”Rymdprojekt” egentligen handlar om… Dvs. de är ett uppror emot Gud… Dessutom ger den viktiga pusselbitar till att förstå Uppenbarelseboken bättre…

Enoks bok (Enok kan även stavas ”Henok” eller ”Henoch” etc. är i vilket fall samma person som beskrivs i Första Mosebok 5:21-23) var en gång med i tiden i Gamla Testamentet av Bibeln och citeras även Nya Testamentet bla. av Jesu egen ”halvbror” Judas ( dvs. de hade samma mamma men inte samma pappa i och med att Jesus avlades igenom Den Helige Ande) – ”Henok,[k] i det sjunde släktledet efter Adam, profeterade om dem: ”Se, Herren kommer med sina tusentals heliga 15  för att hålla dom över alla och ställa varje själ till svars för alla de gudlösa gärningar de gjort och för alla de hårda ord som gudlösa syndare har talat mot honom.”Judas brev 1:14-15 (referat ur: Enoks bok 1:9) men togs i slutet av 300-talet bort av den Romersk / Katolska Kyrkan.

Vem skrev då Enoks bok och när?… Enligt Enoks bok själv så är det Enok själv som skrivit den innan syndafloden mellan åren 622-987 då Enok levde på jorden (enligt Första Moseboks kapitel 5:1-32 tidslinje) och det är världens första bok efter att Adam och Eva skapats av Gud. Noa förde med sig boken till världen efter floden och den är hittad bla. i Döda havsrullarna och andra arekologiska fynd i Israel. För övrigt så har den Orthodoxa Kyrkan Ethiopien aldrig tagit ut Enoks bok ur sin version av Bibeln… De har alltid trott att den är del av Guds ord (mer info länk)…

Mer info om Enoks bok i videon nedan:

Men vad säger då egentligen Enoks bok som inte resten av Bibeln redan säger och varför ska man studera den ? Räcker det inte med de böckerna som redan är med i den ”kristna” Bibeln ?

För det första så motsäger Enoks bok ingenting av det som står i den ”kristna” Bibel som sammanställdes i Hippo år 393 e.kr, snarare bekräftar den allt som redan står men reder också ut och fördjupar en hel del som är viktigt att förstå framförallt inför de många lögner som kommer att presenteras som sanningar inför jordens invånare innan det att Jesus ska komma tillbaka och upprätta sitt rike på jorden.

Enoks bok avslöjar nämligen en hel del lögner som media och modern vetenskap pumpat ut de senaste 50 åren, även tidigare, och försökt övertyga männskligheten om. I denna artikel tänkte vi bara fokusera på två saker och det är den sk. klimatkrisen, som vetenskapen och media påstår beror på koldioxid utsläpp, men också om människans rymdprojekt, månlandning, landade vi verkligen på månen ? etc.

Mer info om detta också i denna video från Bibelfrågor Tv med titeln: ”Väckelse eller Villfarelse -Har Bibeln eller Media rätt? om Klimatkrisen, Månlandningen, Enoks Bok:

Om vi börjar med klimatet så är det inte koldioxid utsläpp i första hand som är orsaken till dåligt väder utan det är Gud som bestämmer vilket väder det ska bli och det gör han utifrån hur människor handlar på jorden om detta kan vi läsa följande i Enoks bok:

Enoks resa till Norden. Kapitel 34

”Därifrån gick jag norr ut till yttersta gränserna av jorden. Och där såg jag ett stort och härligt under vid yttersta gränserna av hela jorden. 2. Jag såg där himmelska portar öppnade uti himmelen, tre av dem var tydligen åtskilda; de nordliga vindarna kom ut från dem, blåsandes köld, hagel, dagg, snö, frost och regn. 3. Från en av portarna blåste de milt; men då de blåste från de två andra portarna, var det med häftighet och styrka. De blåste hårt över jorden.”Enoks bok 34:1-3 (fri översättning till modern svenska)

Här kan vi också jämföra med vad som står i Jobs bok om snön och se att detta inte motsäger övriga Bibeln på något sätt utan snarare bekräftar det som står:

Har du varit vid snöns förråd,
    har du sett haglets förråd
23 som jag sparar till nödens tid,
    till krigets och drabbningens dag?
24  Var går vägen dit där ljuset delar sig,
    där östanvinden breder ut sig
        över jorden?
– Jobs bok 38 22-24

Vidare skriver Enok:

Då begav jag mig till yttersta gränserna av jorden söderut, där jag såg tre portar öppna mot söder, från vilka de kom: dagg, regn och blåst ur. Därifrån gick jag till de yttersta gärnserna av himmelen (skyn) österut, där
jag såg tre himmelska portar (portaler) öppna mot öster, vilka hade mindre portar inom sig. Genom varje av dessa små portar gick himmelens stjärnor fram mot väster på en väg, som sågs av dem, och det vid varje
period av deras synligblivande. Då jag såg dem prisade jag varje gång härlighetens Herre, som gjort de stora och härliga tingen för att visa änglar och människors själar sitt verks storhet, så att de ska lovprisa hans
verk och alla hans skapade varelser må se hans makts gärningar och lova hans händers stora verk och prisa honom i evighet.”

Enoks bok 36:1-4

I texten ovan kan vi även se att det är Gud som styr vädret och himlaljusen (solen, månen och stjärnorna) och att de är närmare än vad modern vetenskap beskriver dem som. Enok får också se exakt vad som händer vid solen och månens upp och nedgångar och hur det går till:

”Denna är den första lagen för himlakropparn. Solen och ljuset som anländer himmelens portar (portaler), vilka äro österut och i väster till portarna i väster. Jag såg portarna varifrån solen utgåroch de portar genom vilka solen går ned. Även de portarvarigenom månen uppgår och nedgår. Och jag såg stjärnornas
ledare (en ängel) ibland dem som går framför dem. Sex portarvid solens uppgång och sex vid dess nedgång. Först utgår det stora ljuset, som kallas solen, vars klot är såsom himmelens klot, som är helt och hållet uppfyllt av lysande och brinnande eld. Dess vagn, då den uppstiger, föres av vinden. När solen gått
ner från himmelen (skyn) återvänder den genom norden och går tillbaka till öster, den styrs så för att gå in genom porten och sprida ljus över himmelens yta.”

Enoks bok 72:1-5

Vidare skriver Enok om Månen:

”Efter denna lag såg jag en annan lag för en lägre himlakropp, vars namn är Månen. Dess vagn vilken i hemlighet uppstiger, förs av vinden, och ljus tilldelas den genom mått. Varje månad vid dess
utgång och ingång blir den förändrad och dess skift är likasom solens skift, och eftersom dessa ljus fungerar på liknande sätt så utgör månens ljus en sjundedel av solens ljus. Sålunda uppgår den vid dess början i öster och fortgår i trettio dagar.”

Enoks bok 73:1-4

Efter denna beskrivning av vad månen är och hur den fungerar kan människan då ha fått tillstånd att land på månen Gud ? Människan fick ju uppenbarligen inte bygga Babels Torn högre än några kilometer upp i luften (se Första Mosebok kapitel 11)… Buzz Aldrin, som sägs vara den andra den andra människan på månen, erkänner i denna video nedan när en liten flicka som frågor honom varför ingen annan människa varit på månen sedan 1969, att han aldrig varit där…

Ännu där också Buzz är med lite men som förklara mer vad problemen med den sk. ”Månlandningen” ligger:

Vad handlar då detta om… Jo att Jesus kommer snart men att lögnens andar också verkar mäktigt innan han kommer…

”Laglöshetens hemlighet är ju redan verksam. Nu måste bara han som håller tillbaka röjas ur vägen. Sedan ska den laglöse träda fram, han som Herren Jesus ska döda med sin muns ande och förgöra med glansen vid sin ankomst. Den laglöses ankomst är ett verk av Satan som kommer med stor kraft och med lögnens tecken och under. 10  Med ondskans alla konster bedrar han dem som går förlorade, eftersom de inte tog emot kärleken till sanningen så att de kunde bli frälsta. 11  Därför sänder Gud villfarelsens makt över dem så att de tror på lögnen 12 och blir dömda, alla de som inte har trott på sanningen utan njutit av orättfärdigheten.”2:a Thessalonikerbrevet 2:7-12

Här kan vi också jämför med vad Enok skriver om Människosonen (Jesus / Yeshua) som han får se i en resa genom Guds himmel innan floden alltså när Jesus ännu inte hade kommit ner till jorden:

”Detta är Människosonen, som äger rättfärdigheten och hos vilken
rättvisan bor och som uppenbarar alla de förborgades (dolda)
skatter, eftersom andarnas Herre har utvalt honom, och vars del inför andarnas Herre har överträffat allting genom hans rättfärdighet i evighet. Och denne Människoson, som du har sett, skall uppjaga
konungarna och de mäktiga från deras läger och de väldiga från deras troner och lösa de väldiga från deras tyglar och krossa syndarnas tänder. Och han skall driva dem ut ur deras riken, eftersom de inte prisar och lovar honom och inte heller med tacksägelse erkänner genom vem de fått sina riken tilldelade av.
”Och de väldigas ansikte skall han förskjuta, och blygselns rodnad skal betäcka det, mörker skall vara deras boning och
maskar deras läger och de ska inte ha ngot hopp om att få
uppstå från sina läger, eftersom de inte har lovprisat andarnas
Herres namn. Och det är de som mästra himmelens stjärnor och
lyfter sina händer mot den Högste och de förtrampar jorden som
de bor på. Och deras gärningar är hela tiden orättfärdiga och
uppenbart orättvisa, deras makt är grundad på deras rikedom,
och de tror på de gudar söm är deras egna händers verk, och de
har förnekat andarnas Herres namn. Och de blir därför utdrivna
ur hans församling och de troendes hyddor, dessa som blivit
vägda i andarnas Herres namn
Och det är de som mästrar himmelens stjärnor och lyfter sina händer mot den Högste och de förtrampar jorden som de bor på. Och deras gärningar är hela tiden orättfärdiga och
uppenbart orättvisa, deras makt är grundad på deras rikedom,
och de tror på de gudar söm är deras egna händers verk, och de
har förnekat andarnas Herres namn. Och de blir därför utdrivna
ur hans församling och de troendes hyddor, dessa som blivit
vägda i andarnas Herres namn”

Enoks bok 46:3-8 (fri översättning till modern svenska av Nästa Dag)

En annan viktig sak som Enoks bok förtydligar är det som står i Första Mosebok Kapitel 6:1-4 om Jättarna på jorden… I Enoks bok står de att fallna änglar steg ner på berget Hermon (i norra Israel) och därifrån började göra jordens kvinnor med barn vilket resulterade i att Jättar (våldsverkarna) föddes vilket inte var bra… Mer info om detta i videon nedan filmad 2019 på berget Hermon i Israel:

Videon heter – The Giants of Sweden & The Bibel #26 – Mount Hermon in Israel

Läs mer om Enoks bok på www.enoksbok.se eller beställ den senaste svenska översättningen från 2010 direkt från förlaget GML https://www.gml.se/bocker/enoks-bok