Krisen i Ukraina hade aldrig hänt om Trump fortfarande varit president… Biden är en stor orsak till krisen…

Ryssland har nu börjat att sakteligen inta ny områden av Ukraina steg för steg (se kartan)… Men med största sannolikhet hade detta aldrig hänt om Donald Trump varit USA:s officielle president. Bidens administrations katastrofala tillbakadragande av sina trupper ifrån Afgahnistan visade Ryssland och resten av världen att USA leds av en svag och förvirrad president. Konflikten i Ukraina började när Obama var president och Biden vicepresident år 2014 men under Trumps 4 år i Vita Huset var det aldrig någon större konflikt med Ryssland… Detta i sig själv säger en hel del… Mer info i videon nedan, från idag, där USA:s försvarsminister, under Trump administrationen, – Mike Pompeo ger sin syn på läget .

Intervju med Trump om läget i Ukraina för ungefär en vecka sedan…

Biden annonserade bara för några minuter sedan ett program av sanktioner mot Ryssland efter de senaste dagarnas händelser.

Vad den uppkomna situationen i grunden handlar om är att det är dags att vakna upp och börja ropa på Gud, både Biden och Putin är två sidor av samma korrupta antikristliga ledarskap… Gud har lovat frid till de länder som följer erkänner honom som skapare och Herre över sitt territorium, därför behöver vi en genomgripande folkväckelse i Sverige och världen som tillslut resulterar i ett ledarskap som ropar till Gud och får ta del av löftet nedan ifrån 3:e Mosebok… Som trots att vi nu lever i det Nya Testaments tidsålder fortfarande gäller, även om alla detaljer inte behöver följas på samma sätt i ”Jesu kärleks frihetsförbund” på samma sätt som i det gamla förbundet, så är grundprincipen densamma dvs. att ära och frukta Gud och sätt honom före allting annat…

Ni ska inte göra er några avgudar och inte resa upp åt er någon avbild eller stod och inte heller i ert land sätta upp några stenar med bilder för att tillbe dem, för jag är Herren er Gud. Mina sabbater ska ni hålla, och min helgedom ska ni vörda. Jag är Herren. Om ni vandrar efter mina stadgar och håller mina bud och följer dem, ska jag ge er regn i rätt tid så att jorden ger sin gröda och träden på marken bär sin frukt. Trösktiden ska hos er räcka till vinbärgningen, och vinbärgningen ska räcka till såningstiden, och ni ska ha bröd nog för att äta er mätta och ni ska bo trygga i ert land. Och jag ska ge frid i landet, ni ska få ro och ingen ska skrämma er. Jag ska göra slut på vilddjuren i landet, och inget svärd ska gå fram genom ert land. Ni ska jaga era fiender framför er, och de ska falla för era svärd. Fem av er ska jaga hundra framför sig, och hundra av er ska jaga tiotusen, och era fiender ska falla för era svärd.” – 3:e Mosebok 26:1-8

Marcus Bloom profeterade bla. om den situation som vi nu befinner oss i under ett möte på Kingdom Chapel i Motala den 15/01/2022 där han bland annat tog upp många profetiska budskap vad gäller Ryssland men också vad lösningen i denna situation är nämligen en total överlåtelse till Jesus Kristus. Se hela predikan som nu också ligger ute på Vittnesbörd TvStormen Kommer Gör Dig Redo!:

Nedan bara budskapen om Ryssland

Marcus avslutade sin predikan genom att citera 2:a Krönikeboke 7:13-14 där vägen framåt stavas Ödmjukhet inför att det är Gud som har kontrollen och han kan vända situationen, om inte för hela världen så åminstone för den som ödmjukar sig… Fasta och bön är en viktig nyckel för att komma in i en större ödmjukhet… Mer info i videon nedan:

Så det finns alltide hopp i vilken situation vi än hamnar inför ”Var och en som åkallar Herrens namn ska bli frälst.” – Romarbrevet 10:13