Profetisk budskap till alla svenska politiker – Detta bör ni göra nu efter valet…

Osäkerheten är i skrivande stund fortfarande stor kring vem som kommer leda landet nu efter valet. Men detta profetiska budskap, från dagarna innan valet, gör det tydligt vad som behöver hända för att den negativa spiral Sverige hamnat i ska kunna vändas till det positiva. Grunden för alla nationers uppkomst är Bibelns Gud och hans ord, och även om många länder sekulariserats och gått i bort ifrån detta synsätt så är det ändå så. Man brukar säga att den tyske filosofen Friedriche Nitsche (1844-1900) år 1882 förklarade att ”Gud är död”……. men att Gud 12 år senare, år 1900, svarade på detta uttalande genom att konstatera att ”Nitsche är död”, för det var han då. Så trots att många av Sveriges politiker inte vill ta med Gud i sina ekvationer för hur man ska kunna göra Sverige bättre så är det just det, dvs. vårt förhållande till Bibelns Gud, som avgöra om framtiden blir ljusare eller mörkare. Mer om detta i video nedan:

Budskapet i sin helhet med Arrey Atem och Oskar från Bibelfrågor Tv: