Bill Gates och den globala elitens ”plan 666” avslöjad i ny kommande bok av Lennart Fröderberg… och även om inte många referenser görs till Biblen så är det väldigt likt scenariot av global antikristlig kontroll som beskrivs i Uppenbarelseboken 13 men som Jesus Kristus krossar i Uppenbarelseboken 19…

Indien har varit ett experiment land i ett stort projekt finansierat av Bill Gates och hans ”vänner” kallat ”världens största sociala experiment” där de skapat en gigantiskt nationell ID-databas åt nästan en miljard Indier kallad Aadhaar… Indien har länge varit ett ”oidentiferat folk” utan så många kontrollsystem som i västvärlden… Här Gates egna ord om projektet:

Många kopplingar med det här experimentet, som även planeras att genomföras globalt, kan göras till Bibelns profetior om ett globalt kontrollsystem som ”Antikrist och Den Falske Profeten” får tillgång till vid sitt maktövertagande som går att läsa om i Uppenbarelseboken kapitel 13 osv… Men detta orättfärdiga system, som försöker härma Guds egna allseende egenskaper, kommer Messias – Jesus (Yeshua på hebreiska) Kristus att tillintetgöra vid sin ankomst. – Uppenbarelseboken kapitel 19-21… Nedan följer ett utdrag ur boken som i sin tur är ett utdrag från en längre artikeln om boken publicerad på Nya Dagbladets sida:

https://nyadagbladet.se/it-overvakning/bill-gates-finansierar-varldens-storsta-digitala-id-databas/

”I januari 2018 avslöjade en rapport i The Tribune191 att alla uppgifter, inklusive namn, adress, postnummer, foto, telefonnummer och e-post, för alla över en miljard Aadhaar-registrerade indier kunde köpas på WhatsApp för 500 rupier, eller cirka sju US-dollar.

Unique Identification Authority of India, som administrerar Aadhaar-systemet, tvingades sedan medge192 att cirka 210 webbplatser, inklusive webbplatser för centralregeringen och delstatliga myndigheter, visade listan över statliga förmånstagare, tillsammans med deras namn, adress, andra uppgifter och Aadhaar-nummer.

Ännu mer oroande är att nyligen erhållna dokument visar att den indiska regeringen integrerar Aadhaar-insamlade uppgifter för att skapa en “360-gradersdatabas”193 som kommer att “automatiskt spåra när en medborgare flyttar mellan städer, byter jobb eller köper en ny fastighet” och integrera dessa uppgifter i en geospatial databas i realtid som byggs upp av landets rymdorganisation ISRO.

Endast den mest medvetet trubbiga kan hävda att han eller hon inte kan se de mardrömslika konsekvenserna av denna typ av allseende, allomfattande samhälle, där varje transaktion och varje rörelse av varje medborgare övervakas, analyseras och databaseras i realtid av regeringen och Bill Gates är en av dessa avsiktligt obetydliga personer.

En aktuell debatt som pågår i Indien och även globalt handlar om data. Nu har du varit en förespråkare av Aadhaar, du har stöttat det, du har försvarat det. Och jag tror att frågorna inte handlar om huruvida det är en bra idé eller inte, utan om huruvida det bör göras obligatoriskt för alla medborgare för alla möjliga tjänster. För det var tänkt att människor som fick tillgång till statliga subventioner skulle använda Aadhaar-kortet för att undvika dubbelarbete och läckage. Frågan är därför att Indien i dag fortfarande kämpar med att införa ett ramverk för skydd av privatlivet, en reglering av privatlivet och en reglering av dataskyddet.”, säger Gates.

Är det i det sammanhanget meningsfullt att koppla Aadhaar till alla tänkbara tjänster, även om ärendet ligger i domstol i dag?

Tja, Aadhar är bara något som gör att man inte behöver låtsas vara någon annan. Att, du vet, du kan ha, du vet, falska personer på regeringens lönelista.

Aadhaar förhindrar att man står på lönelistan som en spökarbetare. Det förhindrar att du samlar in saker som du inte borde samla in eller får tillgång till en hälsodatabas som du inte borde ha tillgång till.

Den grundläggande Aadhaar-mekanismen är alltså en identitetsmekanism. Det är därför synd om någon tror att Aadhaar i sig självt skapar ett integritetsproblem eftersom det finns en sådan mekanism.194

Gates svar är naturligtvis oseriöst. Själva syftet med ett globalt integrerat ID-nät och en kontantlös betalningsarkitektur är att ta bort integriteten från våra liv. Det beskrivs tydligt i konceptet ID2020 som har sin grund i Microsoft-patentet WO2020060606. De köpte till och med patentnumret med 060606 som del som syftar till “mark of the beast” de som inte har märket, läs chippet, får inte handla. Märket är det chipp med biometriskt ID som sänder ut en så kallad MAC adress från de som injicerats med ett chipp som skapar en globalt unik MAC adress baserat på individens biometriska data.

Det borde därför inte vara någon överraskning att denne man, som inte oroar sig för konsekvenserna för privatlivet av ett globalt, elektroniskt ID- och digitalt betalningsnät i realtid, också är en av de främsta investerarna i EarthNow LLC, ett företag som lovar att “sätta in en stor konstellation av avancerade bildsatelliter som kommer att leverera kontinuerlig video i realtid från nästan var som helst på jorden”.195

Nej, denna Gates-drivna agenda handlar inte om pengar. Den handlar om kontroll. Kontroll över varje aspekt av vårt dagliga liv, från var vi går, till vem vi träffar, till vad vi köper, vad vi tänker och vad vi gör i realtid övervakat via satelliter.

Det ironiska är att denna miljardär och “filantrop”, som så ofta framställs som en superhjälte i tecknade serier på grund av sin bländande “generositet”, i själva verket mer liknar något så mycket som en superskurk i en serietidning, ända ner till användandet av hans enorma förmögenhet för att sponsra forskning vid Harvarduniversitetet.196

Text: Lennart Fröderberg

Texten kommer från Fröderbergs kommande bok