Mycket mer talar för att USA och Biden Administrationen låg bakom sabotaget av Nordstream 1 & 2 i måndags, inte Ryssland…

Redan i februari lovade Biden att Nord Stream 2 inte skulle finnas mer om Ryssland gick in i Ukraina, här hans egna ord om saken:

I måndags kom det sedan fram att både Nord Stream 1 & 2 läcker och att det med största sannolikhet handlar om ett sabotage… Nedan en längre analys av detta med amerikanska ”Health Ranger Report” där också ovanstående video är med som referens:

Oavsett hur det ligger till så är det viktigt att inte ta någons parti, varesig USA:s eller Rysslands, i det här spelet utan enbart stå på sanningens sida – ”Du skall inte hålla med någon för att han är fattig och du skall inte vara partisk för den som har makt. Du skall döma din nästa med rättvisa.” – 3:e Mosebok 19:15… Sverige bör därför i denna situation, som vi förut också gjorde, inta en neutral och sanningsenlig ställning gentemot dessa stormakter och inte ge efter för påtryckningar byggda på falsk information.

En annan intressant aspekt av detta är att tidpunkten för när detta hände var precis under firandet av det bibliska nyåret… Mellan söndag och måndag gick vi från år 5782 sedan Adam skapades till år 5783 vilket firades i Israel utifrån följande bibelord:

Nyårshögtiden

23 Herren talade till Mose. Han sade: 24 Säg till Israels barn: I sjunde månaden, på första dagen i månaden, skall ni hålla sabbatsvila, en minneshögtid med basunklang, en helig sammankomst. 25 Inget arbete skall ni då utföra, och ni skall offra eldsoffer åt Herren. Den skall för er vara en dag med basunklang. – 3:e Mosebok 23:23-25

Detta årtal kan dock vara lite fel och vissa menar att det egentligen är år 5994 år sedan Adam skapades enligt den Bibliska kalendern (mer om det i denna video https://youtu.be/CuUrbtbSD3M). Men men det viktiga är inte vilket år det är utan att det runt denna tidpunkt på hösten brukar hända många omskakande händelser, vilket har med Guds kalender att göra. Den messianskt troende rabbinen Jonathan Cahn har skrivit många böcker om hur detta med den bibliska kalendern och stora världshändelser såsom börskrascher, terrorattentat etc. hänger ihop… Grundpoäng är att det är Gud som styr världen och även om det är djävulen och hans hantlangare som utför det onda så sker det inte utan Guds tillåtelse och vid vissa tidpunkter… Det onda kan dock stoppas genom omvändelse till Gud eftersom det onda kommer in pga. synden emot Gud så det onda behöver alltså inte hända, det är det uppmuntrande budskapet i detta… Men tyvärr så har Sverige och många andra västerländska nationer gått bort från sin grund på Bibeln, Gud och de 10 budorden etc… Därför befinner vi oss i denna skakiga tid just nu… Men lösningen är alltså att omvända oss och ropa till Gud… Mer info i videon nedan som bla. tar upp 9/11 utifrån ett bibliskt perspektiv:

Nedan en video om Jonathan Cahns senaste bok ”The Return of the Gods” som handlar om hur det hedniska gudarna återigen börjar influera vår kultur på många olika sätt genom sådant som till en början kan verka ”vetenskapligt” men som i själva verket är andligt och hedniskt… Det faktum att barn ifrån tidig ålder i dagens samhälle erbjuds att byta kön har bla. med detta att göra… Mer info i videon: