Var kommer all snön ifrån?

Den frågan ställer sig många runt om i Sverige en dag som denna efter det plötsliga snöfall som kommit den senaste dagarna över stora delar av landet. Klimatförändringar pga. global uppvärmning burkar vara en vanlig förklaring metrologer kommer med i media när det försöker förklara oväntade väderfenomen. I Jobs bok i Bibeln ställer Gud istäkket en motfråga till Job som bla. handlar om just var snön faktisk finns och kommer ifrån:

Har du varit vid snöns förrådshus,
har du sett haglets förrådshus,
23 dessa som jag sparar till nödens tid,
till krigens och drabbningens dag?
-Job 38-22-23

Vidare i Jobs bok står det:

Snön befaller han: ”Fall ner till jorden!”,

och regnet: ”Fall tunga skurar av regn!” – Job 37:6

Vi kan alltså inte förklara väderfenomen på ett begripligt och sammanhängande sätt utan att ta in att det finns en skapande Gud som har kontroll över detta. Teorier om global uppvärmning som orsak blir alltid haltande och man får känslan av att något saknas…

Men Bibeln ger oss också svar på varför vädret förändras till det sämre och det handlar framförallt om att respekten för Gud sk. gudsfruktan försvunnit från landet och ur de styrandes tankesätt:

Jag är Herren. Om ni vandrar efter mina stadgar och håller mina bud och följer dem, skall jag ge er regn i rätt tid, så att jorden ger sin gröda och träden på marken bär sin frukt. Trösktiden skall hos er räcka till vinbärgningen, och vinbärgningen skall räcka till såningstiden, och ni skall ha bröd nog för att äta er mätta och ni skall bo trygga i ert land. Och jag skall ge frid i landet, ni skall få ro och ingen skall förskräcka er. Jag skall göra slut på vilddjuren i landet, och inget svärd skall gå fram genom ert land. Ni skall jaga era fiender framför er, och de skall falla för era svärd. Fem av er skall jaga hundra framför sig, och hundra av er skall jaga tiotusen, och era fiender skall falla för era svärd. Jag skall vända mig till er och göra er fruktsamma och föröka er, och jag skall upprätthålla mitt förbund med er. – 3:e Mosebok 26:2-9

Så att ha ett välsignat land med bra väder fritt från fiender och krig är fullt möjligt men då måste Sverige vänd om från den gudlösa väg de styrande i vårt land vandrat på under en längre tid… Vi var än gång ett kristet land och blev välsignade pga. det men nu får vi istället uppleva motsatsen… Detta är ett omfattande böneämne…