Portaler till andra platser är verkliga och omnämns i Bibeln – Vi behöver förstå detta för att inte bli lurade…

Att det som i hollywoodfilmer beskrivs som dimensionsportaler, enklare uttrycket en genväg till andra platser på jorden och andra dimensioner (”himlar”, ”underjorden” osv), också beskrivs i Bibeln är för många en främmande tanke. Men historien om Jakobs uppenbarelse i Betel, även kallad ”Jakobs stege” (Första Mosebok 28:10-22) är precis det som både hollywood och modern vetenskap beskriver som portaler och söker efter… I ett profetisk budskap angående detta förklarar Arrey Atem från Mt. of God Tv både om vad som står i Bibeln och vad vetenskapen håller på med. Han säger att portaler så småningom kommer att bli synliga för alla människor och att man från vetenskapligt håll kommer att presentera detta som en ”ny upptäckt”. Men det är inte hela sanningen, utan att detta visar sig igen i vår tid är i själva verket bara ett uttryck för att Gud har tillåtit detta att manifestera sig… Ondskan kan inte verka på egen hand utan behöver tillåtelse av Gud (Läs Job kapitel 1, om hur satan måste fråga Gud först innan han får göra saker emot Job). Ur portaler kan både goda och onda saker manifestera sig dvs. både Goda Änglar, Fallna änglar, sk. ”Aliens” mfl. och man kan som sagt färdas till olika platser på gott och ont… Men mer info om detta i videon:

Nedan hela berättelsen om Jakob vid Betel där han fick en uppenbarelse om en portal mellan himmel och jord som änglarna använde:

10 Jakob lämnade Beer-Sheba och begav sig mot Harran. 11 Han kom till en plats där han måste stanna över natten, eftersom solen hade gått ner. Och han tog en av stenarna på platsen för att ha under huvudet och lade sig att sova.

12  Då hade han en dröm. Han såg en stege[b] rest på jorden. Den nådde ända upp till himlen, och Guds änglar steg upp och ner[c] på den. 13 Och se, Herren stod ovanför den[d] och sade: ”Jag är Herren, din far Abrahams Gud och Isaks Gud. Det land där du ligger ska jag ge åt dig och dina efterkommande. 14  Din avkomma ska bli som stoftet på jorden och du ska utbreda dig åt väster och öster, norr och söder. Genom dig och din avkomma ska jordens alla släkten bli välsignade[e]15  Och se, jag är med dig och ska bevara dig vart du än går, och jag ska föra dig tillbaka till detta land. Jag ska inte överge dig förrän jag har gjort vad jag lovat dig.”

16 När Jakob vaknade upp ur sömnen, sade han: ”Herren är verkligen på denna plats och jag visste det inte.” 17  Han greps av fruktan och sade: ”Hur helig är inte denna plats! Det måste vara Guds boning, här är himlens port.” 18  Tidigt på morgonen steg Jakob upp, och han tog stenen som han hade vilat sig mot och reste den till en stod[f] och hällde olja över den. 19  Och han kallade platsen Betel[g]. Tidigare hette denna stad Luz.

20 Jakob gav ett löfte och sade: ”Om Gud är med mig och bevarar mig på denna resa som jag gör och ger mig bröd att äta och kläder att ta på mig, 21 och jag kommer tillbaka till min fars hus i frid, då ska Herren vara min Gud. 22  Och stenen som jag har rest till en stod ska bli ett Guds hus, och av allt som du ger mig ska jag ge dig tionde.”– Första Mosebok 28:10-22.

I Nya Testamentet hittar vi en liknande historia när Jesus är på det sk. förklaringsberget: och Mose och Elia plötsligt visar sig… Detta hände med största sannolikhet på berget Hermon i norra Israel som också har en historia av att vara en portal mellan himmel och jord, mer info i denna video:

Nedan hela historien om Jesus på förklaringsberget från Matteusevangeliet:

”Sex dagar därefter tog Jesus med sig Petrus, Jakob och hans bror Johannes och förde dem upp på ett högt berg[a] där de var ensamma.  Då förvandlades han inför dem: hans ansikte lyste som solen, och hans kläder blev vita som ljuset. Och Mose och Elia visade sig för dem och samtalade med honom.

Petrus sade till Jesus: ”Herre, det är gott för oss att vara här[b]. Om du vill ska jag göra tre hyddor här: en åt dig, en åt Mose och en åt Elia.” Medan han ännu talade kom ett lysande moln och sänkte sig över dem. Och en röst ur molnet sade: ”Han är min älskade Son. I honom har jag min glädje. Lyssna till honom!”[c] När lärjungarna hörde det, föll de skräckslagna ner på sina ansikten. Men Jesus gick fram och rörde vid dem och sade: ”Res er upp och var inte rädda!” Och när de lyfte blicken, såg de ingen annan än Jesus.

 På väg ner från berget befallde Jesus dem: ”Berätta inte för någon vad ni sett förrän Människosonen har uppstått från de döda.” – Matteus 17_1-10