Upprop emot W.H.O i Sverige… ”Exit W.H.O”, ”Sverige ut ur W.H.O”, så kan du också skriv under namninsamlingen…

Världshälsoorganisationen (World Health Organisation = W.H.O) visar mer och mer antikristliga tendenser och i sitt senaste förslag, som man vill att alla medlemsländer inklusive Sverige skriver under, vill man införa ett globalt vaccinpass system som kommer begränsa friheten för alla svenskar, samlingar i kyrkor etc, mycket mer i en eventuell kommande pandemi jämfört med Covid-19 tiden 2020-2022…

Läs mer om detta i tidningen Världen Idag: https://www.varldenidag.se/nyheter/who-lanserade-globalt-natverk-for-vaccinpass/repwfi!BFaHzEOty9AEkWL0mCnd6Q/

Ett upprop mot W.H.O har därför startats i Sverige ”Exit Who” och det kan man skriv under och läsa mer om genom att besöka denna hemsida: https://exitwho.se/ i skrivande stund har över 6000 personer skrivit på.

Världen Idag har också skrivit en artikel om uppropet och vilka som ligger bakom: https://www.varldenidag.se/nyheter/upprop-mot-who-samlar-tusentals-namnunderskrifter/repwge!dPZPfrxDJdY4whG9GbPCw/

Marcus Bloom tog också upp W.H.O som en del av det antikristliga systemet (läs mer i Uppenbarelseboken Kapitel 13) som håller på att byggas upp just nu och bli mer och mer tydligt… Han uppmanade inte bara till att sitta stilla och titta på utan till att bli mer offensiva i bön etc. för att människor ska vakna upp och bli frälsta inte bli luras av allt detta, som man kan tycka låter bra när man lyssnar exempelvis på en nyhetssändning från SVT.

Bibeln varnar ju oss tydligt att vi inte ska delta i det antikristliga systemet utan istället fly ifrån det så gott vi kan… Och även om inte vill skriva under ett upprop på nätet mot detta så kan man gör andra saker när man ber och tar emot Den Helige Andes ledning i dessa frågor… Läs mer i Uppenbarelseboken 14:

Han sade med hög röst: ”Frukta Gud och ge honom äran, ty stunden för hans dom har kommit. Tillbe honom som har skapat himlen och jorden, havet och vattenkällorna.”

Ännu en annan ängel följde efter, och han sade: ”Fallet, fallet är det stora Babylon, som har gett alla folk att dricka av sin otukts vredesvin.” En annan ängel, den tredje, följde dem och sade med stark röst: ”Den som tillber vilddjuret och dess bild och tar dess märke på sin panna eller sin hand, 10 han skall själv få dricka av Guds vredes vin, som oblandat hälls i Guds vredes bägare. Han kommer att plågas i eld och svavel inför de heliga änglarna och inför Lammet. 11 Röken från deras plåga stiger upp i evigheternas evigheter. De har ingen ro eller vila vare sig dag eller natt, dessa som tillber vilddjuret och dess bild och tar emot märket med dess namn. 12 I detta visar sig de heligas uthållighet: de håller fast vid Guds bud och tron på Jesus.” – Uppenbarelseboken 14:7-12

Vi har tidigar publicerat en artikel om W.H.O och vad som ligger bakom organisationen från en person som själv varit med i den innersta kretsen: