”Jättarna i Sverige och i Bibeln – Myt eller Sanning?”

Verket ”Jättarna i Sverige och i Bibeln” är en mycket intressant bok som tillsynes kan låta begränsad i sitt omfång om man först endast läser själva titeln. Dock så innehåller boken många intressanta inslag och kopplar inte bara Bibelns budskap samman med dåtid utan vidare fram till nutid. Som med de flesta böcker så behöver läsaren för att förstå innehållet en stor portion tålamod och tid för att reflektera kring vissa av sakerna som tas upp. Beroende på vilken trosinriktning man har kan innehållet för vissa vara svårsmält och för andra vara ”gammal skåpmat” där man inte ”tar illa vid”. Ytterst sett så är dock det författarna försöker få fram aktuellt för alla troende och mer relevant och välsignat än vad man först kan tro. 

Det som kanske för vissa gör boken ”kontroversiell” är att beroende på vad man först tänker på när man hör ord som ”Jättar” och ”Bibeln” i samma andetag, är att man antingen kan ”förlöjliga” eller uppfatta budskapet som ”provocerande”. För en del människor är ”Jättar” storväxta varelser som man inte kan ”ta på allvar”, utan nästan något mytiskt och mystiskt. Det man försöker förklara är dock att dessa ”väsen”, eller vilket ord man nu vill använda, har och kan existera idag. ”Jättarna” är inte bara ”Jättarna”. Redan här kanske man ”tappar” en del potentiella läsare som kanske blir cyniska eller upprörda över detta i deras ögon konstiga ”tilltag”. Här gäller det dock att inte dra förhastade slutsatser och döma det man tycks se vid en första anblick. Låt oss ta en titt på vad det egentligen handlar om.

Boken försöker med hjälp av Bibeln att förklara dessa jättars uppkomst och vilka de egentligen är. Den moderna så kallade ”vetenskapen” kanske inte kommer se på boken med ”övertygande uppfattning” men det är man medvetna om, och tanken är inte att övertyga ”en grupp” mer än den andra, eller att ställa ”troende” emot ”vetenskapsmännen”. Båda ”lägren” kan säkerligen uppfatta boken som ”underlig”, men med bakgrund av helt olika uppfattningar. Är boken dock så kontroversiell egentligen?

Man går igenom att det har existerat ”fysiska övernaturliga varelser”, ”byggnadsmonument av idag som kan härleda oss till övernaturliga händelser” samt ”den osynliga andliga verkligheten” där änglar, demoner, fallna änglar existerar. 

Boken försöker även förklara att alla spår av historien som vi idag kan se har olika ursprung. En del är förankrade i Bibeln, andra är gamla sedvänjor och traditioner med ett helt annat ursprung. Med Sverige som främsta exempel så påvisas vad som är ”gamla traditioner” med Bibeln som rättesnöre och vad som är av annat ursprung. Inte bara den svenska ”folksjälen” och nationens utveckling har en brokig historia med många olika inslag, utan detta gäller för de flesta nationer på vår jord.

Om man använder endast ett stycke ur Bibeln för att förklara vad boken handlar om så passar detta stycke ur Första Moseboken 6:1-4 utmärkt:
”6 1När människorna nu började bli talrika på jorden och döttrar föddes åt dem, 2såg gudaväsendena att människornas döttrar var vackra, och dem de tyckte bäst om tog de till hustrur. 3Då sade Herren: ”Min livsande skall inte bli kvar i människan för alltid – hon är dock av kött. Hennes livstid skall vara 120 år.”
4På den tiden – och även senare – när gudaväsendena låg med människornas döttrar och fick barn med dem, fanns det jättar på jorden. Detta var urtidens hjältar, och deras rykte var stort.”

För de troende som eventuellt fortfarande tvivlar på bokens existensberättigande så kan vi påminna om när Maria blev havande genom Helig Ande, något som tyvärr både ”vetenskapen” och säkerligen en del troende glömmer bort är ”övernaturligt”. Det stora ”avfallet” har inte skett över en natt, utan människan har förvanskat Guds ord, lagt till saker som inte är sanna, medans andra saker har ”glömts bort” under tidens gång. Det sistnämnda är det som denna bok försöker reda ut. Med tiden har vissa saker kommit att bli ”irrelevanta” utifrån majoriteten av människorna. Det som först ses som ”irrelevant” kan sedan komma att bortförklaras. Det som bortförklaras kan sedan komma att ”tas bort” eller ”glömmas bort”. Det som har ”tagits bort” eller ”glömts bort” kan sedan komma att ”förnekas”. Det som ”förnekas” kan sedan komma att ”förlöjligas”. Precis som med vår frälsare Jesus så har tron på ”övernaturliga väsen” ibland kommit att ”hånas” och ”förlöjligas”, men sanningen vinner alltid över lögnen, och många äro kallade men få utvalda. Minns vad Jesus sa om hur vi måste vara förberedda (trots att tidens gång utifrån människors mått kan få oss att glömma bort och bli ”loja” och ”avtrubbade” t.o.m ”arroganta” och ”högmodiga”):

Matt 24:36: ”Men om den dagen eller stunden vet ingen något, inte himlens änglar, inte ens Sonen, ingen utom Fadern.”
Matt 24:42: ”Var därför vaksamma. Ty ni vet inte vilken dag er Herre kommer.”
Matt 24:44: ”Var därför också ni beredda! Ty i en stund när ni inte väntar det kommer Människosonen.”
 Matt 25:13: ”Vaka därför, ty ni vet inte vilken dag eller timme han kommer.”

En av de kanske mest ”kända jättarna” eller ”jättelika” i Bibeln är Goliat som blir besegrad av David. Goliat skall ha tillhört en annan generation av ”jättar” är bokens uppfattning. Enligt vetenskapen skall man mer eller mindre se på ovanligt ”storvuxna” människor som eventuellt ”sjuka”, för en del växer för mycket på grund av så kallad ”akromegali”, fel på hypofysen, som gör att man utvecklar ”jättelika drag” eller ”Jätteväxt”. I Bibeln omnämns dock ”Jättarna” och kontra vad den så kallade ”vetenskapen” tycker är ”rätt definition”, och då är bokens infallsvinkel mycket intressant. Vi gör ett snabbt test för att se hur den moderna människan oftast ”reagerar”. Människan av idag, oavsett bakgrund, har ofta fastnat i den ”universella tanken” att det senaste som vetenskapen presenterar måste vara sant. Gammal kunskap ”glöms bort”. Hur ofta har vi inte hört att ”den senaste vetenskapliga forskningen tyder på att…”? Är det sant per automatisk definition att ”det senaste” är det mest korrekta? Är det verkligen så? Om man ska ”provocera” den moderna människans tro på vetenskapen, så kan vi hänvisa till ett visst väsen, satan, som gärna vill framstå som den som vet ”bättre” och som skall sprida förfall och som försöker ”upphöja sig själv” framför Gud. Gnostiska tankar där man genom ”olika typer av kunskap” och ”nya infallsvinklar” försöker ”göra om” eller ”komplettera” något så att det ”ska bli något annat” än vad det egentligen är, kan härledas till satans försök att sprida ”tvivel” och skapa ”kaos” i sinnet hos den så kallade ”moderna människan”. Detta leder i längden till ”rädsla” och rädda människor kan lättare bli ett verktyg för ”den onde” och dennes planer på ett försök till ett ”antikristligt system”.

Boken fortsätter med att poängtera att en del änglar sammanblandade sig med kvinnorna på jorden och då uppstod ”Jättarna”. en ”ohelig allians” hade uppkommit som inte var ”tänkt att vara”. Man kan jämföra detta med att korsbefrukta olika djur som inte alls är tänkta för varandra. Det blir helt enkelt helt fel. ”Jättarna” är således inte av helt ”god frukt”, utan en hybrid. ”Ett gott ting blandat med ett mindre fullkomligt ting” blir en ”neddegradering” som i längden inte kommer bli bra. Varför nöja sig med satans lögner när man skall söka Gud? Varför ta till sig det onda istället för det som är gott för dig? ”Jättarna” är också en känga till människans egna försök att experimentera för mycket och leka Gud. Uppenbarelseboken varnar oss för Vildjuret och dess märke. Se upp så att inte du också går på att exempelvis få ett ”chip” inopererat i din arm eller annan ”lämplig kroppsdel”! Vi är redan där och det sker i Sverige idag! Mer om detta och andra ”svåra” ämnen som Bibeln tar upp kommer att finnas i en helt annan bok som det jobbas på i skrivande stund av denna recension.

Således så tror inte den här boken på ”de goda otympliga jättarna” utan varnar oss vid flera tillfällen för denna ”hybrid-allians” som inte är sanktionerad. Dock skall vi inte avslöja mer specifika detaljer utan det finns många fler intressanta uppenbarelser, vittnesmål och budskap som boken tar upp och som bör läsas från pärm till pärm. Som vanligt, pröva det som sägs i boken, be till Gud själv, och ha tålamod. Jämför med vad som står i Bibeln. Allt som tas upp kan kopplas till både Gamla Testament, Nya Testamentet och inte minst även till exempelvis Uppenbarelseboken och vad som skall hända oss alla! Författarna är inte Gud själva utan de är endast människor (och tack och lov inga Jättar!), men en stor välsignelse till att de tog sin an den stora utmaningen att delge oss alla de tankar och profetiska budskap som de lyckats med över förväntan i denna mycket tänkvärda bok! Starkt att inte dras med i den ”allmänna opinionen” och att de tagit sig an boken med stor inspiration och inte dragit sig för att föra fram det som för en del kan uppfattas som ”obekväma sanningar”. Inga större kyrkor eller organisationer har heller så vitt vi förstår sponsrat boken eller ”lagt sig i” innehållet vilket alltid är upplyftande i tider av ”lobbyism” och ”fake news”. Som alltid läs igenom boken, pröva det som står och bedöm själva:

Framsidan på pocketversionen av boken. Beställ en pocketversion av boken för 139 kr, via Egen Sida eller Bokus mfl. internetbokhandlar. Hårdpärms versionen är tyvärr slut i nuläget.

Ytterligare läsning om ämnet finns t.ex på:
https://www.apg29.nu/vad-bibeln-sager-om-jattarna-pa-jorden-14915

Jättarna i Sverige och i Bibeln – Myt eller Sanning? skriven av: Kjell Henricson & Oscar Nilsson (2017) utgiven av VTV Förlag, Hårdpärm, (2019) VTV Förlag och Crazy7, Pocket

Bokrecension publicerad i samarbetet och med tillåtelse av ICIT-WEBZINE