Låt Män vara Män och Kvinnor vara Kvinnor… Tydligt budskap på konferensen Nordens Kallelsestund

20-03-2020 Under lördagens möte den 14:e Mars ägnades en hel del av konferensens tid åt att avslöja de samhällsstrukturer som under en längre tid bidragit till att både män och kvinnor mår allt sämre. Den enkla förklaringen är att de olika gåvor som Gud gav till de båda könen inte uppmuntras av de som styr samhället längre. Detta gör att de naturliga rollerna som män och kvinnor har, enligt Bibelns skapelseordning, aktivt motarbetas i nutida samhällsstrukturer, både vad gäller familjepolitik, arbetsmarknadspolitik men även inom kyrkan, vilket ger psykisk ohälsa som resultat. Detta uppmärksammades på flera sätt som märks i videorna nedan: Lennart Högberg kom med ett profetiskt budskap angående detta (se video 1), Harriet Enarson undervisade om kvinnors roller utifrån Bibeln (se video 2), Dr Michael Brown undervisade utifrån Första Kungaboken kapitel 17-20 om kung Ahab, drottning Isebel och Elia mfl. och om hur samma mönster som vi kan läsa om där upprepas i vår tid. Detta är ett andligt krig och vi behöver förstå att det inte är människor av kött och blod som är de egentliga fienderna, poängterade Brown bla. och han gav flera exempel på detta från sitt eget liv (se video 3).

Lennart Högberg


Harriet Enarson


Dr. Michael Brown


Hela mötet från början till slut.