Missionär i Frankrike känner sig mer trygg mitt i Coronaepedemins centrum, än hemma i soffan i Minneapolis.

23-03-2020 Nickolai Bakken utsänd av Red Letter Ministries (som vi tidigare reporterat om > Läs mer.) vittnar i videon nedan om hur han upplever sitationen just nu i Paris. Han säger bland annat att han känner sig mer beskyddad mitt i epedemins centrum än att vara hemma i USA. I video nr. 2 besöker han en kristen familj som haft corona och som vittnar om hur de upplevt sjukdomen och hur Gud hjälpte dem mitt i nöden.

Vi har alla olika gåvor och kallelser, Nockolai blev skickad till Paris för detta uppdrag men alla behöver vi be om den helige andes ledning om vad just vi ska göra i denna situation eller som Lewi Pethrus sa i sin sista predikan 1974 – Att Gud ger oss en frälsning som passar oss men vi behöver, med andra ord ska alla inte göra samma sak men alla kan göra något. Så vi behöver och öppna oss för Guds ledning varje dag.

Han har frälst oss och kallat oss med en helig kallelse, inte på grund av våra gärningar utan genom sitt beslut och sin nåd som han har gett oss i Kristus Jesus från evighet. – 1:a Timoteusbrevet 1:9