Kontanter är fortfarande ett av våra säkraste betalmedel och det är större risk för virus, sjukdomar och andra problem med de digitala betalsystemen.

27-03-2020 Många myter och onödig rädsla sprids nu i spåren av det pågående virusutbrottet och en av dem är att kontanter skulle vara en stor smittkälla. Detta tillbakavisas dock av Karolinska institutets COVID19 expert Jan Albert som upplyste allmänheten om fakta vad gäller kontanter och corona i radioprogrammet p4 Extra igår. Länk: https://sverigesradio.se/avsnitt/1468420 spola fram till: 43 min 11 sek in i programmet. Han talade också om att fysiska böcker som flera personer också oroat sig för inte är någon större fara, utan det är fysiska kontakter med en smittbärande människa som är den stora risken. Smitta som eventuellt hamnat på kontanter eller böcker försvinner ganska fort ungefär som en vattenpöl avdunstar i solsken.

Tyvärr har flera butikskedjor redan gått på myten och säger att de inte tar emot kontanter pga. corona utbrottet. Detta uttnytjas självklart också av starka krafter som vill skapa ett kontantfritt samhälle något som Bibeln varnat för i över 2000 år (Uppenbarelseboken 13), därför är det nu viktigt att vara aktiv (exempelvis ställa jobbiga frågor kassören varför inte kontanter tas emot, vad ska ni göra om strömen går? etc. etc. bojkotta affärer som inte tar kontanter etc.) och visa på nackdelarna med det kontantlösa samhället för att motverka utveckling.

Många människor har blivit grundlurade och blåsta på mycket mer pengar i de digitala betalsystemen, än om en ficktjuv skulle tagit 100kr kontant ur deras ficka, när de gått över till att enbart betala digitalt med BANK ID etc. läs artikel i Expressen bla. En annan stor fara för hälsan är den stillasittande livsstil som den digitala världen och digitala betalsystemen inbjuder till för att inte tala om det inmarscherande 5g nätets negativa påverkan på vår hälsa som vi tidigare rapporterat om. Läs mer om 5g. Men det finns också krafter som motverkar utvecklingen i Sverige, exempelvis så är Kontantupproret.se är en bra grej att stödja som troende. Tro inte att du är ett offer för ett system, Jesus sade: ”Åt mig har getts all makt i himlen och på jorden”. (Matteus 28:18) så vi kan alltså när vi förstår vår identitet och vår auktorietet i Kristus påverka utvecklingen. Vi uppmanas också aktivt som troende att ta avstånd från det antikristliga systemet, för att inte bli dömda av det: ”Och jag såg liksom ett glashav blandat med eld, och de som kämpat sig loss från odjuret och dess bild och talet för dess namn (de antikristliga systemet som bla. är kontantlöst) stå på havet med Guds harpor i händerna” (Uppenbarelse 15:2)

Den antikristliga pyramiden och om hur satans krafter i det fördolda försöker styra världen men all makt är i själva verket i Jesu händer (Matteus 28:18) och den onde kan inte göra någonting utan att först ha fått tillåtelse av Gud (Job kapitel 1). Det är därför viktigt att vi nu ber om väckelse istället för att sitt och vänta på att Uppenbarelseboken 13 ska gå i uppfyllelse, även om det kommer förr eller senare, så är det våran uppgift som troende att motverka denna utveckling och avslöja den och be om att den fördröjs, så att fler människor blir frälsta – Gud till ära. Vi ska även be att bli starka nog att stå emot detta system på olika sätt och bli en del av dem som står med Guds harpor i händerna på havet (Uppenbarelseboken 15:2) och inte bli systemets offer.

En konkret sak som sveriges folk också kan göra om riksbanken på allvar vill skapa exempelvis e-kronor och helt digitalisera våra pengar, är att gå samman och skapa en egen alternativ fysisk valuta som aldrig kan bli digitaliserad. Detta är fullt möjligt och om alla som vill samma sak, både företag och privatpersoner, samarbetar mot storbankernas kontantfria system så går det att leva alternativt utanför detta systemet. Det är bara vår egen kreativitet som sätter gränserna för vad som är möjligt. Gud själv kommer att välsigna de som inte bara glider med i utvecklingen utan istället driver den i en annan riktning. ”Allt förmår jag i honom som ger mig kraft.” Flipperbrevet 4:13