Väckelse i Belgien…

Väckelse i Belgien… eller rättare sagt steg har tagits för att göra en större sådan möjlig. Intressant vittnesbörd om vad som hänt med Nickolai Bakken från Red Letter Ministries som upplevde en kallelse att åkta till Europa för att be, vittna och predika mitt under pågående pandemi och han landade i Frankrike precis innan gränsen stängde i Mars pga. corona … Men detta kommer också att innebära en konfrontation i andevärlden framförallt med religiös andemakter, poängterar han, som håller människor bundna dvs. andemakter som även håller människor som går i kyrkor bundna. Intressat vittnesbörd:

Första artikeln om detta