AI utvecklas för Antikrists syften. Lammets Märke och Vilddjurets Märke m.m

Utveckling av AI (Artificiell Intelligens), robotar och nya levande organismer som framställda i laboratorier presenteras ofta som något som ska göra livet lättare för oss människor här på jorden, varpå vi förväntas omfamna denna utveckling som något positivt. I klippet nedan medverkar Array ( läs tidigare artikel med honom ) och ”Broder Raymond” som studerat på universitetsnivå till maskintekniker med inriktning på just AI och som här medverkar på Youtubekanalen Christ Divine Yard Assembly. De presenterar dock en annorlunda syn på saken i klippet nedan och de har båda haft olika profetiska drömmar etc. om detta som de prövar mot olika bibelord och utbyter sina tankar kring dessa i videon.

Denna teknik, som i sig självt inte behöver vara ond, kommer dock att kunna användas i mycket onda syften i framtiden i och med det bibeln profeterar om i bla. Uppenbarelseboken kapitel 13, vilket man brukar sammanfatta som: ”Det Antikristliga systemet”. Därför vill de varna för denna utveckling och att AI kommer att kunna användas emot bla. kristna på olika sätt och inte alls hjälpa även om det kommer, och redan nu, introduceras som en hjälp. De pratar också om hur vi bäst förbereder oss för att hantera detta och det absolut viktigaste som lyfts fram är bönen och en nära relation med Fadern, Sonen och Den Helige Anden, för att veta exakt vad man ska göra när vi ställs inför olika svåra omständigheter i livet pga. detta. För vi kan nämligen inte överlista det antikrists systemet i egen kraft, på ett männskligt sätt, utan vi behöver övernaturlig vägledning:

De pratar också om att det som skedde innan Noas flod då – Jättarna föddes på jorden och att det sedan blev mycket våld är något som kummer att upprepa sig i våra dagar fast i form av AI blandat med männskligt och djurs DNA (Transhumanism), ungefär som när det står skrivet i Första Moseboken om att fallna änglar skapade jättarna tillsammans med jordens kvinnor, så skapar vi nu också nya livsformer som inte Gud har välsignat ifrån början och som är onaturliga: ”Vid denna tid, då Guds söner gick in till människornas döttrar och dessa födde barn åt dem, och även senare, levde jättar på jorden. Detta var forntidens väldiga män som var så ryktbara.” Först Mosebok kapitel 6:4 Men jorden blev mer och mer fördärvad inför Gud och full av våld. Först Mosebok kapitel 6:11… Detta skeende varnar de alltså för att det kan hända igen om AI utvecklingen får fritt spelrum och i januari i år 2020 publicerades nyheten att man lyckats göra AI ”levande” med hjälp celler från en groda Läs mer: https://www.theguardian.com/science/2020/jan/13/scientists-use-stem-cells-from-frogs-to-build-first-living-robots

En liknande utveckling sker också i jakten på ett vaccin mot Covid19 dvs. att vissa forskare som jobbar med ett vaccinet blandar olika varelsers DNA för att få fram skyddsvaccinet, vilket i själva verket kan komma att skada mer än det gör nytta. I klippet nedan med Dr. Andrew Kaufman berättar han hur det går till, vad man håller på med och vad vi bör akta oss för:

Dr. Andrew Kaufman They Want To Genetically Modify Us With The COVID-19 Vaccine

Avslutningsvis så predikade Annika Wahlström i Vetlanda Friförsamling i början av Augusti om både Vilddjurets Märke, som kommer att vara en del av Det Antikristliga Systemet för att kunna köpa och sälja, men hon pratade inte bara om det utan även om LAMMETS MÄRKE / GUD SIGILL dvs. det som Gud kommer att märka sina tjänare med också men som inte kommer att vara synligt för ögat- De blev tillsagda att inte skada markens gräs eller någon grönska eller något träd, utan bara de människor som inte hade Guds sigill på pannan. (Uppenbarelseboken 9:4) Lammets märke är något som ofta glöms bort och fokus hamnar oftast på Vilddjuret när man pratar om detta men Lammets märke är kanske ännu viktigare att förstå egentligen eftersom det kommer att vara ett skydd i den yttersta tiden vi är på väg in i: