Norden 7:14 håller bönekonferens i Finland 6-8:e November 2020 och Extraval kan bli av i Sverige i och med dagens besked.

Norden 7:14 kallar till bönekonferens till i Helsingfors 6-8:e November 2020 där man kommer att be för väckelse i Nordens alla länder både i församlingen men även inom polititiken. Bibeln har i och med Reformationen på 1500-talet varit grundfundamentet för alla Nordens länder, men allteftersom har vi kommit på avvägar både i församlingen och inom politiken, så bönen handlar om att komma tillbaka till sanningen för att inte länderna ska bli mer förstörda

”Om mitt folk, som är uppkallat efter mitt namn, ödmjukar sig och ber och söker mitt ansikte och omvänder sig från sina onda vägar, då vill jag höra det från himlen och förlåta deras synd och skaffa läkedom åt deras land.” 2:a Krönikeboken 7:14)

Mer info i videon.

Extraval i Sverige kan bli av i och med att arbetsmarknadens olika parter inte har kommit överens idag: klicka på länken för att läsa mer. Men även här behövs bön för det är inte säkert att ett extraval / nyval i sig gör situationen i Sverige bättre. Det viktigaste är omvändelsen på det andliga planet först och främst, sedan kan en positiv förändring ske även på den fysiska politiken arenan så att rätt personer och ideologier kan styra landet i en bättre riktning.