Mörkrets armé reser sig… Hur kommer ljusets armé (Guds församling) att gensvara på angreppet…

Youtube kanalerna Chirst Divine Yard Assembly & Bibelfrågor Tv publicerade den 27/10/2020 ett budskap som bygger på Joels bok kapitel 2 vers 2-3 i gamla testamentet och som handlar om en armé av mörker som reser sig i Sverige och i världen. Men det positiva är att vi inte är hjälplösa emot denna armé utan det står också i samma kapiel i Joels bok att Gud kommer att utgjuta sin ande över allt kött och att vi när vi tar emot den Helige Ande kan besegra mörkret: Och det skall ske därefter att jag skall utgjuta min Ande över allt kött, och edra söner och edra döttrar skola profetera, edra gamla män skola hava drömmar edra ynglingar skola se synerJoel 2:28, men det kommer bli en konfrontration mellan ljus och mörker… Se hela budskapet nedan som togs emot av Arrey från Christ Divine Yard Assembly. Han förmedlar det på engelska men Oscar från Bibelfrågor Tv översätter det till svenska:

Förakta inte profetior, men pröva allt, behåll det goda och håll er borta från allt slags ont 1:a Thessalonikerbrevet 5:20