Uppenbarelseboken 18:23 förklarar vaccinens egentliga ursprung och kapitalismen runtekring dem etc.

Dina köpmän var jordens stormän, för alla folk blev förledda genom din häxkonst (trolldom)” –Uppenbarelseboken 18:23. Det grekiska ordet i grundtexten för häxkonst / trolldom är Pharmakeia = farmaceut på svenska så med andra ord det som har med medicin / vaccin att göra. Sedan har vi allt det kapital som omvandlas till aktier och sätts in i den medicinska industrin, vilket i sin tur kräver avkastning i form av att många människor ska köpa och använda produkterna trots att det finns stora risker för biverkningar etc…

Lars Enarson höll i slutet av sommaren en predikan i USA om detta och tog bland annat upp denna vers som en förklaring på vad som händer just nu… Se hela predikan nedan

Men även folk som inte läser Bibeln förstår att det är något märkligt med den information som sprids runtekring vaccinen och att det finns ett väldigt ekonomiskt intresse som ofta går före nyttan med dessa. Klippet är från Swebbtv och tar upp detta i ett längre historiskt perspektiv;

Avslutningsvis kan vi se hur stor medicinbolag såsom Pfizer går in med pengar och sponsrar olika tv-kanaler vilka i sin tur säkeligen på grund av pengarna inte vågar sända några negativa inslag om företagets produkter…