Norden 714 konferensen ”När Lejonet Ryter” är nu i full gång i Oslo…

Se de mötet som varit hittills och läs mer om visionen på hemsidan https://www.norden714.com/visionen:

Nedan inledningsmötet med mycket bön och predikan av Lars Enarson:

Det andra mötet med predikan av Jonathan Cahn ifrån USA och Sonny Lindgren som förra helgen avskiljdes som ledare för Norden 714 i Sverige.

Nedan 3:e mötet där Harriet Enarson (Lars fru) talar till kvinnorna på konferensen.