Profetiska budskap uppfyllda i och med jordbävningen i Turkiet / Syrien

Att det ska komma stora jordbävningar, krig och annat elände innan Jesu återkomst det varnade han själv för i sitt tal till lärjungarna på Olivberget i Jerusalem strax innan han blev korsfäst:
”Folk skall resa sig mot folk och rike mot rike, och det skall bli hungersnöd och jordbävningar på den ena platsen efter den andra.” – Matteus 24:7

Detta är en allmän profetia men för att bli lite mer specifika angående den senaste omfattande jordbävningen på gränsen mellan Turkiet och Syrien, så fick Arrey Atem från Christ Divine Yard Assembly ett budskap i September år 2021 om att, bland annat, jordbävningar i Israels grannländer kommer ha med återuppbyggnaden av det 3:e Templet i Jerusalem att göra… Mer info i videon nedan (Varning för lågt ljud men originalvideon längre ner finns också med högre ljud):

Det budskap som Arrey fick handlar om att de som skedde innan det 2:a Templet blev återuppbyggt kommer återupprepas i vår tid och om detta kan vi läsa i profeten Haggai´s profetia i Gamla Testamentet.

Så säger Herren Sebaot:
    Inom kort skall jag än en gång komma himlen och jorden,
havet och det torra att skaka.
Jag skall skaka om alla hednafolk
    och alla folkens skatter skall komma hit.
Och jag skall uppfylla detta hus med härlighet,
säger Herren Sebaot.
Mig tillhör silvret och mig tillhör guldet,
säger Herren Sebaot.
10 Den kommande härligheten hos detta hus
skall bli större än den förra,
    säger Herren Sebaot,
och på denna plats skall jag ge frid,
    säger Herren Sebaot.
Haggai 2:7-10

Både Syrien och Turkiet har länge varit fiender till Israel och aktivt jobbat för att Israel inte ska finnas och att något 3:e Tempel inte ska bli av. Bibeln är tydlig med vad de som förbannar Israel själva kommer att få uppleva och det är att den som önskar andra olycka själv kommer att få uppleva samma sak. Så löftet Gud gav till Abraham, som blev far till Isak, som blev far till Jakob (=Israel) är alltså fortfarande verksamt än idag vare sig man vill det eller inte:
Jag skall välsigna dem som välsignar dig och förbanna den som förbannar dig. I dig skall alla släkter på jorden bli välsignade.” – Första Mosebok 12:3

Se hela originalvideon från september 2021 med titeln ”prophetic word from November 2021 – 2022 and beyond (Pt 1).” https://youtu.be/sRsMMVkT_D8?t=1183

Israel skickar hjälp till Turkiet och Syrien mer info i videon nedan:

Avslutningsvis två intressanta bibelord angående profetiska budskap:


”Ty Herren, Herren gör ingenting utan att ha uppenbarat sin hemlighet för sina tjänare profeterna.”Amos 3:7

”Släck inte Anden. 20  Förakta inte profetior, 21  men pröva allt, behåll det goda 22 och håll er borta från allt slags ont.” – 1:a Thessalonikerbrevet 5:20-22