Digitalt ID för att få komma in på internet över huvud taget..?

Digitalt ID för att komma in på internet överhuvudtaget planeras det för men ytterst sätt så är det bara Gud som bestämmer när det får ske. I videon nedan diskuteras ämnet:

Uppenbarelseboken kapitel 13 talar om ett kontrollsystem över hela jorden där man inte ska kunna köpa och sälja utan att ha ett det sk. ”vilddjurets märke” på högra handen eller i pannan och visst kan vi se sådana tendenser i denna utveckling med Digitala ID:n och som kommer göra det väldigt svårt för människor som inte har dem att just köpa och sälja, men som sagt Djävulen får inte göra någonting utan att Gud först tillåter det. ”Genom tecknen det fått makt att göra inför vilddjuret förleder det jordens invånare.” Uppenbarelseboken 13:14, här kan vi alltså se att de båda vilddjuren får makt att göra vissa saker dvs. de kan inte göra det utan att de först fått denna makt och ytterst sett så är det alltså Gud som ger den… Precis som Jesus säger till Pilatus ”Du skulle inte ha någon makt alls över mig om du inte hade fått den från ovan” – Johannes 19:11, så är det också med det antikristliga systemet, det har ingen makt i sig självt utan får det för en kort stund bara… Så även om det är mycket prat om detta så kan det dröja men denna utveckling bör vi hålla koll på och i extrema fall också vara bredda på att leva helt övernaturligt utan internet, såsom Elia exempelvis gjorde under tre år av torka osv. (läs mer i Första Kungaboken 17) om Herren manar oss till det…

I Australien har man också börjat tvinga företag att skaffa digitala ID annars kan de råka ut för miljonböter etc. men protester är att vänta mot detta, mer info i video nedan: