Profetiskt budskap för 2024 – Förbli i honom genom tron!!! Ha din identitet i Kristus, då blir du oövervinnerlig!!!!

När vi vet vilka vi är i Kristus ändras allt och vi kan börja leva ett liv i verklig frihet som Adam och Eva, innan syndafallet…

26 Detta har jag skrivit till er med tanke på dem som försöker förvilla er. 27  Men smörjelsen som ni har fått av honom förblir i er, och ni behöver inte någon som undervisar er. Hans smörjelse undervisar er om allt, och den är sanning och inte lögn. Förbli i honom, så som den har lärt er.

28  Ja, kära barn, förbli nu i honom, så att vi kan ha frimodighet när han uppenbarar sig och inte behöver stå där med skam inför honom när han kommer.” -1:a Johannesbrevet 2:26-28

Videon nedan har ett liknande uppmuntrande budskap med Pastor John Lopez inför 2024:

Ett liknande budskap från Bibelfrågor Tv som förövrigt bytt kanal till Bibelfrågor Tv2 på youtube: