Tidningen DAGEN vilseleder igen… Denna gång om den avlidne nigerianske pastorn T.B Joshua

Tidningen Dagen fortsätter att vilseleda sina läsare… Denna gång handlare det om den nu avlidne nigerianske pastorn TB Joshua som dog 05/06/2021. Läs artikeln https://www.dagen.se/nyheter/2024/01/08/megapastorn-tb-joshua-anklagas-for-valdtakter-och-tortyr/

TB Joshua var och är en stor inspiration för många pastorer, ledare och troende över hela världen genom att på många sätt visa att de under, tecken, befrielser från onda andar och mirakler som beskrivs i Bibeln även manifesteras i våran tid och många kan vittna om det motsatta som nu tidningen Dagen lyfter fram. Påståendena grundas i en BBC Dokumentär där man försöker svartmåla församlingen Synagog Church Of All Nation (S.C.O.A.N), som TB Joshua startade och ledde i Nigerias huvudstad Lagos fram till sin död. I videon nedan berättar en av hans lärjungar John Chi från Kamerun däremot om sina positiva upplevelser av TB Joshua:

I nästa video berättar Chris Strong, från England, som länge jobbat med TB Joshua sitt vittnesbörd om honom vilket styrker att BBC dokumentärens innehåll grundar sig på falska anklagelser.

Men innan vi ska gå igenom vad anklagelserna egentligen handlar om, för den som inte känner till TB Joshua, kan denna dokumentär som kommer ifrån församlingens egen Tv kanal Emmanuel Tv vara till hjälp.

Bakgrunden till anklagelserna är alltså en dokumentär av den brittiska nyhetsmediet BBC som målar upp TB Joshua som en sektledare, våldtäcktsman, ”fake healer” etc etc. vilket i sin tur bygger på ett 15 tal olika personers vittnesbörd som varit i församlingen i Nigeria, längre och kortare perioder, och sedan hoppat av. Huvudpersonerna i dokumentären som varit med en längre tid i församlingen och stått TB Joshua relativt nära heter Bisola Johnsson & Agomoh Paul från Ghana. Dessa båda har efter sina avhopp även långt tidigare anklagat församlingen många gånger förut, men ingen av dessa anklagelser har gått att bevisa i någon rättegång eller fått något större stöd av speciellt många andra. Dessa båda som jobbade i församlingen i flera år påstår bla. att många av de filmade mirakler som går att se på Emmanual Tv skulle ha varit fake och att många skulle ha dött efteråt m.m men detta kan, som sagt, motbevisas av många fler… Församlingen själva som nu leds av TB Joshua´s fru Evelyn Joshua har också konstaterat i ett officiellt uttalande att innehållet i dokumentären helt enkelt inte stämmer med verkligheten, uttalandet visas bara ca. 3 sekunder i slutet av filmen: ”Making unfounded allegations against Prophet TB Joshua is not a new occurance… None of the accusations was ever substantiated…” Svensk översättning av uttalandet ”Att komma med ogrundade anklagelser mot profeten TB Joshua är ingen ny företeelse… Ingen av anklagelserna har någonsin kunnat styrkas…”– Synagoge Church Of All Nations

Nedan går första delen av BBC dokumentären att se, de andra två delarna finns på youtube:

I nästa video berättar TB Joshua bla. om en profetia som handlar just om att det skulle bli svek och förtal bland hans medarbetare från 2004, innan allt detta satte igång… I videon får vi också höra en annan historia, än vad som berättas i BBC dokumentären, om vem Bisola Johnson faktiskt är:

En till video om Bisola Johnsson där hon själv erkänner att hon tagit mycket droger och varit psykiskt instabil:

I videon nedan anklagar Bisola Johnson TB Joshua för våldtäckt under någon allmän demonstration för 3 år sedan.

Algamoh Paul anklagar i följande video från över 14 år sedan TB Joshua för att ha sexuella förbindelser med församlingsmedlemmar och att människor inte blir helade på riktigt etc. Han skyller även sina personliga misslyckanden bla. att han själv inte lyckades gifta sig, hans trolovade fru från Ghana dog nämligen innan de hann gifta sig, m.m på församlingen. Han har också en egen youtubekanal, med inte speciellt många följare, där han fortsätter att anklaga TB Joshua: https://www.youtube.com/@agomohpaul2476:

Många profetiska budskap bekräftar däremot att TB Joshua är en sann Gudsman och Profet:

Vanliga människor från Nigeria reagerar också på att innehållet i BBC dokumentären inte stämmer med verkligheten och deras upplevelse av TB Joshua och S.C.O.A.N. Här vittnar 2 personer ifrån gatan i Nigeria nyligen:

Så vad detta egentligen handlar om är frågan:

Var TB Joshua en äkta Gudsman eller vara han Fake?

Jesus själv blev ju utsatt för samma diskussion på sin tid så detta är inget nytt och vi kan läsa om det i Matteusevangeliet:

”Det räcker för lärjungen att bli som sin lärare, och för tjänaren att bli som sin herre. Om husets Herre blir kallad för Beelsebul, hur mycket mer ska då inte hans tjänare bli det?” – Matteus 10:25

Jesu gärning eller Satans

22  Sedan förde man fram en besatt till Jesus, en som var blind och stum, och han botade honom så att den stumme talade och såg. 23 Allt folket blev utom sig av förundran och sade: ”Kanske är han Davids son?” 24  När fariseerna hörde det, sade de: ”Det är bara med Beelsebul, de onda andarnas furste, som han driver ut de onda andarna.”

25  Men Jesus visste vad de tänkte och sade till dem: ”Ett rike som är splittrat blir ödelagt, och en stad eller familj som är splittrad kan inte bestå. 26 Om Satan skulle driva ut Satan är han splittrad och i strid med sig själv. Hur kan då hans rike bestå? 27  Och om jag driver ut de onda andarna med Beelsebul, med vem driver då era söner ut dem? De blir därför era domare. 28 Men om det är med Guds Ande jag driver ut de onda andarna, då har Guds rike nått er.

29 Eller hur kan någon gå in i den starkes hus och plundra honom på det som är hans utan att först binda den starke? Sedan kan han plundra hans hus. 30 Den som inte är med mig är mot mig, och den som inte samlar med mig skingrar.

31  Därför säger jag er: All synd och hädelse ska människorna få förlåtelse för, men hädelse mot Anden kommer inte att förlåtas. 32 Den som säger något mot Människosonen ska bli förlåten. Men den som talar mot den helige Ande kommer inte att bli förlåten, varken i den här tidsåldern eller i den kommande.

Trädet och frukten

33  Säg antingen att trädet är gott och frukten god, eller att trädet är dåligt och frukten dålig. För på frukten känner man trädet. 34  Huggormsyngel! Hur skulle ni som är onda kunna säga något gott? Vad hjärtat är fullt av, det talar munnen. 35 En god människa tar fram ur sitt goda förråd det som är gott, och en ond människa tar fram ur sitt onda förråd det som är ont. 36 Men jag säger er: Varje onyttigt ord som människor talar ska de få svara för på domens dag. 37 Efter dina ord ska du frias, och efter dina ord ska du fällas.”

Vid ”rättegången” innan Jesus korsfästes förekom även många falska vittnen så detta är inget nytt: ”Många vittnade falskt mot honom, men deras vittnesmål stämde inte överens.” – Markus 14:56

Så det är upp till dig som läsare att efter att ha tagit del av allt detta bedöma om TB Joshua och Synagoge Church Of All Nations är fake eller inte… Men Nästa Dag tror som sagt att TB Joshua var en äkta Gudsman även om ingen människa eller församling är helt perfekt… Och om alla mirakler skulle ha varit fake varför fortsätter då samma smörjelse att verka, trots att TB Joshua är död, i många av hans lärjungar som fortsätter predika, bota sjuka och driva ut onda andar över hela världen?

Tidningen Dagen startades en gång i tiden av Lewi Pethrus och Filadelfiakyrkan i Stockholm för att lyfta fram Den Helige Andes verk så det är märkligt att man nu lyfter fram förtalet istället…

För att summera det hela så medverka Tidningen Dagen alltså i och med denna artikel i en global förtalskampanj mot Synagoge Church Of All Nations, vilket också påverkar de många förkunnare, evangelister och apostlar från Afrika som verkar i Sverige just nu, därför är det viktigt att ta redan på sanningen om detta och inte dras med dokumentärer och artiklar som spelar på våra känslor. Men detta är inte första gången man förtalar förkunnare på tidningen Dagens redaktion. Lars Enarson fick utstå en hel del negativa artiklar i Dagen exempelvis inför konferensen ”Nordens Kallelsestund” i Solna 2020, varpå detta profetiska ord kom angående tidningen Dagen under konferensen:

Innan konferensen skrev vi också följande artikel:

Det är märkligt att tidningen Dagen inte skriver så mycket om alla verkliga sexskandaler inom den Katolska Kyrkan som bevisats i många rättegångar etc. men istället ägnar desto mera tid åt TB Joshua och ogrundade anklagelser som aldrig bevisats i någon rättegång… Man skriver visserligen om att det förekommer skandaler inom Katolska Kyrkan men att dessa nu ska avhjälpas genom mer granskning av prästerna, en granskning som utförs av den Katolska kyrkan själv… Här ett exempel: https://www.dagen.se/nyheter/2023/11/02/katolska-kyrkan-praster-och-biskopar-ska-granskas-regelbundet/.

Men dessa granskningar som påve Fransiskus (förövrigt medlem av jesuiterorden) mfl. föreslår har aldrig lett fram till någon större förändring inom Katolska Kyrkan och otaliga är de offer som kan vittna och har vittnat mot Katolska Kyrkan ang. anklagelser om sexuella övergrepp. Det egentliga problemet är istället, enligt den för detta jesuitprästen Alberto Rivera, att sexuella övergrepp är systematiska inom den Katolska kyrkan och en del av ritualerna, hör hans vittnesbörd i videon redan redan från sent 1980-tal:

Det verkliga problemet inom Katolska Kyrkan borde därför istället Tidningen Dagen ägna desto mer artiklar åt än TB Joshua är slutsatsen…