Internationella profetior för 2024 – från pastor i Kamerun…

Internationella profetior för 2024 med John Chi från Kamerun. Många olika saker i detta budskap…

Se mer direkt på Ark of God Tv. https://www.youtube.com/@johnchiministries/videos

Innan du tar del av dessa budskap är det viktigt att komma ihåg att inget av dem är fullkomligt utan istället är en del av en helhet som bara Gud själv förstår fullt ut… ”Vi förstår bara till en del och profeterar till en del, men när det fullkomliga kommer ska det som är till en del försvinna.” – 1:a Korintierbrevet 13:9-10

och

”Släck inte Anden. 20  Förakta inte profetior, 21  men pröva allt, behåll det goda 22 och håll er borta från allt slags ont.” – 1:a Thessalonikerbrevet 5:20-22

Bland annat handlar budskapet om ökade konflikter i världen, ekonomisk kris, USA, Kina, mellanöstern, England, teknikutveckling, chipimplantat i människor etc. Profetiska budskap handlar inte om att allt kommer hände utan är framförallt en uppmaning till bön, flera exempel på detta finns i Bibeln bla. i Jona bok i gamla testamentet, där en profetia inte gick i uppfyllelse pga. människor omvände sig och det blev väckelse istället.

John Chi