Kan man lita på vad Carl Bildt med flera säger om krig i Stockholm osv. ???

Carl Bildt och flera andra svenska politiker har den senaste tiden varnat för Krig i Stockholm m.m och man kan fråga sig om man kan lita på dessa påstående dvs. om det är Sveriges bästa man har i tankarna när man vill sprida denna rädsla och beredskap eller om det är något annat som ligger bakom… Carl Bildt talade redan år 1992 om en ny global världsordning även kallad ”New World Order”, som då precis lanserats av den dåvarande amerikanske presidenten George Bush, så här sa Carl Bildt då:

New World Order handlar om ett överstatligt globalt system där de suveräna nationalstaterna får mindre betydelse steg för steg och mer makt hamnar istället hos överstatliga, odemokratiska, ”privatägda” organisationer som exempelvis FN , (FN / Förenta Nationerna ägs eller finansieras inte bara av medlemsstaterna utan pengar kommer även från andra håll såsom banker, Bill Gates Foundation och annat Länk1 Länk2 ) och det är denna idé som Carl Bildt jobbar för… Därför behöver vi förstå att han och andra inte alltid har Sveriges bästa i bakhuvudet när de gör sina uttalanden och det är därför vi behöver fråga oss vad som egentligen ligger bakom. Ryssland har också uttalat sig angående detta och sagt att Sverige överdriver hoten, vi kan så klart inte lita på vad Ryssland säger heller utan det viktiga här är att fortsätta be för vårt land och söka Gud själv som är det enda vi faktiskt kan lita på, så det är syftet med denna artikel…

Bibelns idé är istället att det är suveräna nationalstater som ska ha makten i världen och inte överstatlig organisationer. Bakgrunden till detta är det som hände vid Babels Torn (Första Mosebok kapitel 11) där världen var enad under ett och samma ledarskap, vilket inte behöver vara fel i sig, men detta ledde istället till ett uppror emot Gud och därför fick vi istället olika nationer som det gällande styrelseskicket i världen.

Babels torn och språkförbistringen

11 Hela jorden hade ett enda språk[a] och samma ord. Men när människorna bröt upp och drog österut, fann de en lågslätt i Shinars land och bosatte sig där. De sade till varandra: ”Kom, så slår vi tegel[b] och bränner det!” Teglet använde de som sten, och som murbruk använde de jordbeck. Och de sade: ”Kom, så bygger vi oss en stad och ett torn med spetsen uppe i himlen[c]! Låt oss göra oss ett namn, så att vi inte sprids ut över hela jorden.”

Då steg Herren ner för att se på staden och tornet som människorna byggde. Herren sade: ”Se, de är ett enda folk och de har ett enda språk. Detta är deras första tilltag, och härefter ska ingenting vara omöjligt för dem vad de än beslutar sig för. Låt oss stiga ner och förbistra deras språk, så att den ene inte förstår vad den andre säger.”

Så spred Herren ut dem därifrån över hela jorden, och de slutade bygga på staden. Den fick namnet Babel, eftersom Herren där förbistrade[d] hela jordens språk, och därifrån spred han ut dem över hela jorden.Första Mosebok kapitel 11

Paulus förtydligar även detta i Apostlagärningarna 17 när han befinner sig i Aten: 26  Av en enda människa har han skapat alla människor och folk till att bo över hela jorden, och han har fastställt bestämda tider och gränser inom vilka de ska bo. 27  Det gjorde han för att de ska söka Gud och kanske kunna treva sig fram och finna honom, fast han inte är långt borta från någon enda av oss. Apostlagärningarna 17:26-28. Så det är alltså för att vi ska kunna söka Gud i lugn och ro som han har dragit upp olika gränser i världen, dvs. nationalstaternas gränser…

Yoram Hazony, som själv är jude, och insatt i Bibelns historia berättar i videon nedan vad som är Guds tanke med de olika nationalstaterna:

Lars Enarson tar även upp många intressanta aspekter om detta i sitt sommartal i Swebbtv med titeln ”Sverige, globalismen och framtiden”:

I videon nedan från Bibelfrågor Tv förklaras att New World Order och tanken om att världen ska kontrolleras av en central organisation som upplöser nationalstaterna inte kommer från Bibeln. Nationerna finns exempelvis med i Tusenårsriket (framtiden) när Jesus kommit tillbaka, läs mer om detta i Uppenbarelseboken eller Sakarja kapitel 14:

Hednafolken ska tillbe Kungen

16  Det ska ske att var och en som är kvar av alla de hednafolk som kom emot Jerusalem ska dra dit upp, år efter år, för att tillbe Kungen, Herren Sebaot, och fira lövhyddohögtiden. 17  Men om någon av jordens folkstammar inte drar upp till Jerusalem för att tillbe Kungen, Herren Sebaot, blir det inget regn över dem. 18 Om Egyptens folkstam inte drar upp och kommer dit, blir det heller inget regn över dem. Detta blir den plåga som Herren låter drabba de hednafolk som inte drar upp för att fira lövhyddohögtiden. 19 Det blir straffet som drabbar Egypten, straffet som drabbar alla hednafolk som inte drar upp för att fira lövhyddohögtiden. -Sakarja 14:16-19

Det vill säga exempelvis Egypten kommer som egen självständig nation, med egen fri vilja / nationell suveränitet, finnas kvar även när Jesus kommit tillbaka och regerar i Jerusalem i tusenårsriket.

Globalismen och New World Order (N.W.O), som alltså går ut på att utplåna nationalstaterna Gud skapat, är istället en hednisk tanke INTE en judisk / biblisk tanke som vissa konspirationer på nätet påstår. Sen kan det såklart finnas vissa med judisk härkomst som supportar globalismen, precis som det finns många ”hedningar” som gör detsamma… Dvs. alla möjliga människor är inblandade i N.W.O både sådana som kallar sig svenskar, danskar, buddister, ”kristna”, katoliker, pingstvänner, muslimer, judar, hedningar, ryssar, amerikanare, män, kvinnor etc. Precis som Johannes döparen säger om att Jesus ska skilja agnarna (det dåliga) från vetet (det goda) så finns det agnar och vete bland alla folk och människor. Det går med andra ord aldrig att skylla det onda på en viss grupp av människor. 16  Johannes svarade dem allesammans: ”Jag döper er med vatten. Men det kommer en som är starkare än jag, och jag är inte ens värdig att lossa remmen på hans sandaler[a]. Han ska döpa er i den helige Ande och eld. 17 Han har sin kastskovel[b] i handen för att rensa sin tröskplats och samla in vetet i sin lada. Men agnarna ska han bränna upp i en eld som aldrig slocknar.” 18 Lukas 3:16-18… Mer om detta i videon nedan:

Vi hittar N.W.O eller ”Det Antikristliga systemet” (en religion, en ekonomi, en politik) profeterat i Bibeln i Uppenbarelseboken kapitel 13:

Och vilddjuret fick rätt att strida mot de heliga och besegra dem, och det fick makt över alla stammar och folk och språk och länder.  Alla jordens invånare kommer att tillbe det, alla som inte från världens skapelse[a] har sitt namn skrivet i livets bok som tillhör Lammet som är slaktat.

 Du som har öron, hör: 10  Om någon ska gå i fångenskap, då går han i fångenskap[b]. Om någon ska dödas med svärd, då dödas han med svärd. Här visar sig de heligas uthållighet och tro.

Vilddjuret från jorden

11  Och jag såg ett annat vilddjur komma upp ur jorden. Det hade två horn som ett lamm men talade som en drake. 12 Det utövar det första vilddjurets hela makt inför det och får jorden och dess invånare att tillbe det första vilddjuret vars dödliga sår hade blivit läkt. 13  Det gör stora tecken och får till och med eld att falla från himlen ner på jorden i människornas åsyn. 14  Genom tecknen det fått makt att göra inför vilddjuret förleder det jordens invånare. Det säger till jordens invånare att göra en bild åt vilddjuret som har ett sår från ett svärd men lever igen. 15  Och det fick makt att ge livsande åt vilddjurets bild, så att vilddjurets bild till och med kunde tala och låta döda dem som inte tillbad vilddjurets bild.

16 Och det tvingar alla – små och stora, rika och fattiga, fria och slavar – att ta emot ett märke på högra handen eller pannan, 17  så att ingen kan köpa eller sälja utom den som har märket, vilddjurets namn eller dess namns tal. 18 Här krävs vishet. Den som har förstånd ska räkna ut vilddjurets tal, för det är en människas tal. Och dess tal är 666. – Uppenbarelseboken 13:7-18

Men nu tillbaks till det som händer i Sverige och vi ska blicka tillbaka i tiden innan vi slutligen tittar framåt, och då ska vi se lite närmare på en specifik händelse som tidigare hände i Stockholm nämligen terrorattacken på drottninggatan år 2017. Detta var en omskakande händelse där en lastbil kapades och sedan körde över människor m.m på drottninggatan i centrala Stockholm innan den slutligen kraschade in i Åhlénshuset. Efter dådet kom en rad olika teknikförslag på hur något liknande händelser skulle kunna stoppas i framtiden bla. att lastbilar ska kunna fjärrstyras m.m läs mer i denna artikel.

Ole Dammegård har länge undersökt terrordåd över hela världen, och även om han inte är kristen eller kanske har rätt i alla fall så har han en hel del intressant att säga om denna händelse. Han menar att den inte bara utfördes av en ensam galning ut att det fanns ett större globalt sammanhang bakom och att syftet vara att inför mer av N.W.O och teknikutveckling / övervakningen / kontroll i Sverige, som i sin tur även påverkar människor i andra länder, mer info i videon.

En längre artikel om Ole Dammegårds teori om händelsen i Stockholm 2017 https://jmm.nu/ole-dammegard-terrorattacken-drottninggatan-sverige/

I nästa video applicerar Ole samma teorin, dvs. om att hotet främst kommer inifrån den egna korrumperade statsmakten runt om i världen, även på det pågående kriget mellan Israel och Gaza. Här vill vi dock höja ett varningens finger för att teorin inte riktigt stämmer för i just denna konflikt finns det faktiskt en verklig yttre fiende till Israel i form av Hamas som inte verkar inom Israels regering etc. Så i fallet Israel funkar inte detta helt enkelt och där behöver Ole läsa på mer i Bibeln, för precis som kung David skriver om det grundlösa hatet mot honom och Israel fanns på hans tid i Psaltaren – Mina fiender lever och är mäktiga, många hatar mig utan orsak. -Psalm 38:20 så finns samma grundlösa hatiska krafter verksamma i länderna runtomkring Israel idag och det har inte förändrats. Och i Israels nuvarande regering finns många fler verkliga nationalister än globalister och de försvarar landet utan baktanke… Men som sagt i många andra fall så kan denna teori om att hotet kommer inifrån den egna korrumperade staten mycket väl stämma… Mer info i videon nedan:

Och på tal om kriget mellan Israel och Gaza mfl. så har Lars Enarson publicerat ett längre profetiskt budskap som förklara vad som faktiskt händer där som finns med i följande artikel:

Slutsatsen av allt detta blir således att Sverige framförallt är utsatt för en attack som kommer inifrån Sverige, inte utifrån. Det skulle således kunna vara så att, även om Ryssland också är en potentiell fiende, att den egentliga anledningen till varför svenska politiker såsom Carl Bildt mfl. varnar för Krig i Stockholm och att vi ska förbereda oss, är att man själva inifrån Sverige tillsammans med globala krafter planerar en ny egen attack i Stockholm och på det svenska folket för att kunna införa mer av N.W.O i detta land, vilket man sedan kommer att skylla på ett yttre hot.

Så uppmaningen är att be Gud om nåd och förbarmande över Sverige för han står trots allt över alla som planerar ondskan men han behöver att någon ber för att ondskan ska kunna stoppas… Så be och sök Herren i allt detta, där finns tryggheten och lösningen… Därför fastade vi och sökte hjälp av vår Gud, och han bönhörde oss. -Esra 8:23… Välsignelse – Nästa Dag