Väckelse i Gaza och Gazas framtid enligt Bibeln…

Lars Enarson beskriver situationen just nu i Israel men blickar även framåt genom Bibelns profetiska ord där det står: ”Gaza mister sin kung, och i Askelon kommer ingen att bo. Ett oäkta folk skall bo i Asdod, och filisteernas stolthet skall jag utrota.Men när jag har ryckt blodmaten ur deras mun och styggelsen från deras tänder, då skall också av dem bli en kvarleva åt vår Gud, de skall bli som stamfurstar i Juda, och Ekrons folk skall bli som jebusiterna”Sakarja 9:7, Mer info i videon:

En före detta ”palestinsk” terrorist som nu samarbetar med Israel tror inte på någon tvåstatslösning utan istället en stat med judar och araber tillsammans. Han berättar även att många i Gaza just nu får möta Jesus i drömmar och visioner och att en väckelse är på gång genom allt som nu sker… Mer info i videon: