Covid-19 identifierar det första Odjuret i Uppenbarelseboken 13, Kina i Bibeln… Pröva detta!

Nikolai Bakken som vi tidigare följt under den modiga missionsresan i samarbete med Red Letter Ministries till Paris (Läs mer) precis när Coronakrisen började 2020 , har nu fått till sig en mycket aktuell och intressant tolkning av Uppenbarelsebokens 12:e och 13:e kapitels första del. Där står det om Den Röda Draken – och ett annat tecken visade sig i himlen, och se: en stor eldröd drake med sju huvuden och tio horn och sju kronor på sina huvuden (Upp 12:3) och ”det första Odjuret / Vilddjur” Och jag såg ett vilddjur komma upp ur havet (Upp 13:1) … Den Röda Draken är ofta något man bara tolkar som djävulen själv, men finns det ett geografiskt område som också representerar denna drakes andliga hemvist? Kinas symboliseras ofta av Röda Drakar och i Kinesiska tempel hittar man ofta avbildningar som den nedan.

Att krisen som nu drabbat hela världen började i just Kina är intressant ur detta perspektiv och att alla länder och nationer nu ställer om sin politik, följer och rättar sig efter det som startade där är intressant. Den första förklaringen på vad som orsakat Covid19 var också fisk och djurmarknader… Och det står att det ”första Odjuret / Vilddjuret” Uppenbarelseboken kommer ur just vattnet – Och jag såg ett vilddjur komma upp ur havet (Upp 13:1) . Mer om detta i Nokolais budskap nedan: