Hur kan ett Vaccin som framställs med hjälp av ”Synd” vara bra på lång sikt ?

Läkemedelsföretaget Pfizer presenterade i förra veckan ett vaccin mot corona som man säger det är 90 % säkert. Hur säkert och bra det faktiskt är återstår att se, men många som investerat pengar i vaccinationsindustrin har redan tjänat mycket pengar, via börsen, bara för att nyheten har släppts.

Problemet ur ett andligt perspektiv är dock att vaccinationsindustrin är startk kopplat till abortindustrin och hur kan ett vaccin som framställs med hjälp av aborterade foster på olika sätt bli till den välsignelse som förutspås ?

Man kan också dra kopplingar mellan abort och det offrande av barn till avgudarna Molok och Baal som beskrivs i Bibeln: Och baalshöjderna i Hinnoms sons dal byggde de upp för att offra sina söner och döttrar åt Molok, fastän jag aldrig hade befallt dem att göra något så avskyvärt eller ens tänkt mig något sådant. Så lockade de även Juda till synd.” – Jeremia 32:35 Och även om många som gör och utför aborter idag kanske inte tänker på några avgudar längre så för handlingen i sig ofta med sig många negativa konsekvenser. Kvinnor vittnar om stora problem efter ingreppet, inte bara fysiskt utan främst psykiskt, i videon nedan berättar Nasrin Sjögren om sin upplevelse:

Att dessa dödade barn sedan används inom vetenskaplig forskning gör nog heller inte saken bättre för de som gått igenom detta.

Så kallade ”cellinjer” (blod) från aborterad foster används nämligen bland mycket annat för att framställa olika typer av vaccin, så även det mot corona. Nu säger Phizer att man inte använt celler i själva vaccinet men däremot i testningen av det till skillnad från exempelvis AstraZeneca som helt och hållet använder aborterade foster i hela produktion av sitt vaccin. Oavsettså så har vaccinet med abortindustin att göra mer eller mindre. Den kristna tidningen Världen Idag, som annars ofta publicerar kritiska artiklar om abort, skriver vad gäller vacciner som framställts med hjälp av abort att: ”Så länge det inte finns alternativ, rekommenderas kristna dock att använda sig av dess vacciner” (Läs mer: Artikel 1 Artikel 2). Vad hände då med förbön i Jesus namn och den helige andes kraft som botemedel och vaccin mot sjukdomar. Är det inte där man ska uppmana kristna att söka efter en lösning istället ? Bibelfrågor Tv publicerade nyligen en video som går igenom detta och uppmanar istället kristna att inte ta vaccin som är kopplat till abortindustrin på det ena eller andra sättet. Det är istället bättre att helt och fullt lita på Bibelns Gud och omvända sig från sina synder, för att hitta räddningen i dessa tider. Klippet innehåller även ett vittnesbörd om en person som blev botad från sin corona med hjälp av förbön i Jesu namn:

Det finns också en koppling mellan modern vetenskaps tro på att blod från andra människor och djur kan hjälpa till vid framställning av medicin etc. och den hedniska tron på blodets kraft i ritualar till avgudarna. Men Bibeln varnar oss för detta både i gamla och nya testamentet: Men kött som har sin själ i sig, nämligen sitt blod, skall ni inte äta – Första Mosebok 9:4 Blodet innehåller alltså våran själ därför ska vi vara försiktiga med hur vi använder det och även Nya Testamentet tar upp detta: skriva till dem att de skall avhålla sig från sådant som orenats genom avgudadyrkan, från otukt, från köttet av kvävda djur och från blod. Apostlagärningarna 15:20. På grund av detta kan vi också förstå att ett vaccin framställt med hjälp av blod (cellinjer) inte kan vara bra för oss i längden. Istället är det Jesu osynliga blod som hjälper och botar oss: Men om vi vandrar i ljuset, liksom han är i ljuset, så har vi gemenskap med varandra, och Jesu, hans Sons, blod renar oss från all synd. – 1:a Johannesbrevet 1:7. Så det är alltså genom Jesu blod som en gång för alla har offrats för våra synder som vi kan bli räddade. Det vetenskapen försöker göra är skapa en egen falsk lösning, med hjälp av annat blod etc, som inte kommer att fungera i det långa loppet utan bara skapa mer problem, lösningen finns redan i Jesu blod, död och uppståndelse. Det vi istället behöver göra är att omvända oss och be Gud om nåd, istället för att hoppas på vetenskapen. (Läs mer om ett profetiskt budskap om varför Gud tillät coronaviruset att komma in i världen ifrån första början.)

Vaccin som innehåller celler (stamceller = blod) från aborterade foster kallas för virusvektorvaccin på vetenskapligt språk men det finns även andra vaccin som inte tillverkas på samma sätt och de är: dna-vaccin, rna-vaccin, attenuerade vacciner och proteinbaserade vacciner. Men dessa vacciner kan däremot förändra vårt DNA (DNA=livskoden). Detta betyder, för att göra en lång historia kort, att vi kan omskapas från att vara ”guds avbild” till bli något annat som inte är bara männskligt längre. Och Gud skapade människan till sin avbild, till Guds avbild skapade han henne, till man och kvinna skapade han dem.Första Mosebok 1:27 Doktor Carrie Madej som studerat detta under en längre tid varnar för dessa vacciner (framförallt rna och dna-vaccin m.m) i videon nedan och förklarar på ett vetenskapligt, medicinskt sätt varför de inte är bra:

 Shocking Information From Dr. Carrie Madej On Transhumanism, COVID RNA Vaccines & Hydrogel 

I nästföljande video berättar samma doktor om detta ur ett större perspektiv. Hon kommer också in på saker och tekniker som liknar det Bibeln kallar för vilddjuret / odjurets märke (Uppenbarelseboken kapitel 13). Hon förklarar attdet finns krafter som vill kontrollera allt vi gör med hjälp av datorteknik som planteras in i våra kroppar, via bla. vaccin m.m

Dr, Andrew Kaufman är en annan läkare som varnar för samma sak

Om vi ändå tar emot dessa vacciner etc. kan det i långa loppet komma att innebär att vi inte längre kan bli frälsta, eftersom Gud bara kan rädda människor och vi då inte längre är människor i guds ögon, eftersom vårt DNA dvs. livskoden i våra celler blivit ändrad till något annat. I hebreerbrevet står det bla. att Jesus inte kom för att rädda några änglar utan bara Abrahams avkomma, dvs. människor: När nu barnen hade fått del av kött och blod tog han själv på liknande sättdel av detta, för att genom sin död göra den maktlös som hade makt över döden, alltså djävulen, och befria alla dem som av rädsla för döden levt i slaveri hela sitt liv. Det är ju inte änglar han tar sig an, utan Abrahams barn. Därför måste han bli lik sina bröder i allt, för att bli en barmhärtig och trogen överstepräst inför Gud och sona folkets synder. Genom att han själv har fått lida och blivit frestadkan han hjälpa dem som frestas.Hebreerbrevet 2:14-18

I klippet nedan förklarar Del Bigtree från nyhetskanalen ”The Highwire” mer om phizer vaccinet utifrån vad de själva säger men också vad de inte säger. Han pratar också om det stora ekonomiska intressena som ligger i detta och som inte tänker på människors hälsa i första hand utan pengarna det kan tjäna:

I klippet nedan förklarar Mike Hammonds som har varit med och testat vaccinet som Phizer framställt om sin upplevelse och han målar upp en ljus blid av det samtidigt som han också säger att han mådde väldigt dåligt när han tog det och fick mycket hög feber. Mike är en ung och stark person så frågan är hur detta kommer att påverka äldre människor.

Avslutningsvis så berättar den troende läkaren och forskaren Judy Mikovits (som blivit avstängd från sina uppdrag pga. hon avslöjat hyckleriet inom vaccinationsindustrin), bla. om många nya sjukdomar som istället uppstått allt sedan befolkningar började att massvaccineras i mitten på 1900-talet. Så man kan sammanfatta det med att vi tror att vi fixar ett problem med hjälp av ett vaccin men samtidigt skapar vi ett nytt. Detta är inte ett önskvärt resultat och hon behandlar också detta med blod och celler från aborterade foster (sk. ”tissue” på engelska) etc. Hon har hittat många bevis på att detta inte är något bra i sin egen vetenskapliga forskning, som hon nu alltså har tvingats lämna sina uppdrag för. De som tjänar pengar på vaccinationsindustring vill så klart inte höra vad hon har att säga – Ty kärlek tillpengar är en rot till allt ont. I sitt begär efter pengar har somliga kommit bort från tron och vållat sig själva mycket lidande. 1:a Timotheosbrevet 6:10

Judy förklarar vidare i videon nedan att många som går på andra mediciner osv. kan komma att dö av biverkningar som vaccinet ger eftersom vaccinet inte testats i kombination med andra mediciner.

Nästa dag har även tidigare publicerat en artikel om Vaccin kopplat till Vilddjurets Märke – Läs Mer som ytterligare fördjupar detta.