Artiklar:

2020-04-14 ”Red Letter Ministries” fullt aktiva under Covid19 i Frankrike och Kenya m.m med outreach etc. Läs mer: https://www.nastadag.se/2020/04/14/red-letter-ministries-fullt-aktiva-under-covid19-i-frankrike-och-kenya-m-m-med-outreach-etc/

2020-04-09 ”Sverige 714” utlyser 50 dagars bön i ”Blod och Eld!” för Sverige, Norden och det kritiska läget. https://www.nastadag.se/2020/04/12/sverige-714-utlyser-50-dagars-bon-i-blod-och-eld-for-sverige-norden-och-det-kritiska-laget/

2020-04-05 Mindre församlingar utan samfundstillhörighet och heltidsanställda pastorer klarar kriser bättre. Läs mer: https://www.nastadag.se/2020/04/05/mindre-forsamlingar-utan-samfundstillhorighet-och-heltidsanstallda-pastorer-klarar-kriser-battre/

2020-04-02 Palmemordet – Kommer hela sanningen att komma fram under 2020? Läs mer: https://www.nastadag.se/2020/04/05/mindre-forsamlingar-utan-samfundstillhorighet-och-heltidsanstallda-pastorer-klarar-kriser-battre/

2020-03-27 Kontanter är fortfarande ett av våra säkraste betalmedel och det är större risk för virus, sjukdomar och andra problem med de digitala betalsystemen. Läs mer: https://www.nastadag.se/2020/03/27/kontanter-ar-fortfarande-ett-av-vara-sakraste-betalmedel-och-det-ar-storre-risk-for-virus-sjukdomar-och-andra-problem-med-de-digitala-betalsystemen/

2020-03-27 Finsk pastor – Sverige är i nuläget farligare än Ryssland för Finland! Läs mer: https://www.nastadag.se/2020/03/27/finsk-pastor-sverige-ar-i-nulaget-farligare-an-ryssland-for-finland/

2020-03-21 Missionär i Frankrike känner sig mer trygg mitt i Coronaepedemins centrum, än hemma i soffan i Minneapolis. Läs mer: https://www.nastadag.se/2020/03/23/missionar-i-frankrike-kanner-sig-mer-trygg-mitt-i-coronaepedemins-centrum-an-hemma-i-soffan-i-minneapolis/

2020-03-21 Varför bunkrar folk de onyttigaste och mest ”cancerframkallande” varorna ? Läs mer: https://www.nastadag.se/2020/03/23/varfor-bunkrar-folk-de-onyttigaste-och-mest-cancerframkallande-varorna/

2020-03-20 Låt Män vara Män och Kvinnor vara Kvinnor… Tydligt budskap på konferensen Nordens Kallelsestund. Läs mer: https://www.nastadag.se/2020/03/20/lat-man-vara-man-och-kvinnor-vara-kvinnor-tydligt-budskap-pa-konferensen-nordens-kallelsestund/

2020-03-18 USA baserad ”ministry” har skickat 2 missionärer för att be för coronaviruset i Europa, med start i Paris igår. Läs mer: https://www.nastadag.se/2020/03/18/usa-baserad-ministry-har-skickat-2-missionarer-for-att-be-for-coronaviruset-i-europa-med-start-i-paris-igar/

2020-03-18 – 70 årig kvinna helad i Jesu Namn från äkta Coronavirus i Sverige Läs mer: https://www.nastadag.se/2020/03/18/70-arig-kvinna-helad-i-jesu-namn-fran-akta-coronavirus-i-sverige/

2020-03-17 – Profetiskt budskap ang. Coronavirus – Därför tillåter Gud detta virus att sprida sig så lavinartat över jorden men också vad vi kan göra för att stoppa det. Läs mer: https://www.nastadag.se/2020/03/17/profetiskt-budskap-ang-coronavirus-darfor-tillater-gud-detta-virus-att-sprida-sig-sa-lavinartat-over-jorden-men-ocksa-vad-vi-kan-gora-for-att-stoppa-det/

2020-03-17 – Reportage från Nordens Kallelsestund… Läs mer: https://www.nastadag.se/2020/03/17/reportage-fran-nordens-kallelsestund/

2020-03-17 – Norsk predikant till svenska Pingstförsamlingar – ”Gå ur samfundet Pingst under år 2020” Läs mer: https://www.nastadag.se/2020/03/17/norsk-predikant-till-svenska-pingstforsamlingar-ga-ur-samfundet-pingst-under-ar-2020/

2020-03-11 – New Wine ställer in konferensen ”Utrustad20” men ”Nordens Kallesestund” i Solna blir av trots coronavirus… Läs mer: https://www.nastadag.se/2020/03/11/new-wine-staller-in-konferensen-utrustad20-men-nordens-kallesestund-i-solna-blir-av-trots-coronavirus/

2020-03-11 – Profetiskt budskap till svensk kristenhet från Kamerun… Läs mer: https://www.nastadag.se/2020/03/11/profetiskt-budskap-till-svensk-kristenhet-fran-kamerun/

2020-03-10 – Mirakel i Nigeria… Kvinna slapp operation, blev övernaturligt helad. Läs mer: https://www.nastadag.se/2020/03/10/mirakel-i-nigeria-kvinna-slapp-operation-blev-overnaturligt-helad/

2020-03-10 – 5g nätet inte bra för miljön? – Kräver trädfällninig… Läs mer: https://www.nastadag.se/2020/03/10/5g-natet-inte-bra-for-miljon-kraver-tradfallning/

2020-03-10 – Coronavirus – bara ett genrep inför ”Vilddjurets Märke” Läs mer: https://www.nastadag.se/2020/03/10/coronavirus-bara-annu-ett-genrep-infor-vilddjurets-marke/

2020-03-10 – Tidningen Dagen vilseleder angående konferensen ”Nordens Kallelsestund” som går av stapeln 13:e-15:e Mars i Solnahallen i Solna… Läs mer: https://www.nastadag.se/2020/03/10/tidningen-dagen-vilseleder-ang-konferens/